صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«جنگ ستارگان» ۴۵۰ میلیون دالری شد

 «جنگ ستارگان»  ۴۵۰ میلیون دالری شد

«جنگ ستارگان: آخرین جدای» با فروش آغازین ۲۲۰ میلیون دالری، دومین فلم پرفروش تاریخ سینمای آمریکا در فروش آغازین نام گرفت.
به نقل از هالیوود ریپورتر، هشتمین قسمت از فلمهای علمی-تخیلی «جنگ ستارگان» به کارگردانی «رایان جانسون» در اولین هفته نمایش در سینماهای آمریکا به فروش ۲۲۰ میلیون دالری دست یافت تا پس از «جنگ ستارگان: نیرو برمیخیزد» با ۲۴۷ میلیون دالر، پرفروشترین فلم تاریخ سینمای آمریکا در اکران آغازین باشد.
فروش آغازین «جنگ ستارگان: آخرین جدای» ۱۱ درصد کمتر از فلم «جنگ ستارگان: نیرو برمیخیزد» است که در سال ۲۰۱۵ در سینماهای امریکا اکران شد. تاکنون تنها فلمهای «جنگ ستارگان: نیرو برمیخیزد»، «دنیای ژوراسیک» و «انتقام جویان» به فروش آغازین بیش از ۲۰۰ میلیون دالری در سینماهای آمریکا دست یافتهاند.
قسمت جدید «جنگ ستارگان» در ۵۴ کشور جهان نیز به فروش ۲۳۰ میلیون دالر دست یافت تا فروش جهانی این فلم به ۴۵۰ میلیون دالر در هفتههای نخست اکران برسد.
فروش خارجی این فلم نیز در مقایسه با فلم «جنگ ستارگان: نیرو برمیخیزد» در مدت مشابه ۱۸ درصد کمتر است این در حالی است که قسمت جدید «جنگ ستارگان» از تاریخ ۵ جنوری در چین دومین بازار بزرگ سینمای جهان اکران میشود.
«جنگ ستارگان: آخرین جدای» هشتمین قسمت از مجموعه «جنگ ستارگان» و دومین قسمت از یک سهگانه جدید از این مجموعه است که نویسندگی و کارگردانی آن بر عهده «رایان جانسون» است.