صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لرد شاید کنسرت خود را در اسرائیل لغو کند

لرد شاید کنسرت خود را در اسرائیل لغو کند

لرد، خواننده سرشناس نیوزیلندی گفته است پس از دریافت نامهای از هوادارانش احتمالا کنسرت خود در اسرائیل را لغو کند.
این نامه سرگشاده از طرف یک یهودی و یک فلسطینی نوشته شده و آنها گفتهاند برگزاری چنین کنسرتی به معنای حمایت از اشغال فلسطین به دست اسرائیل است.
کنسرت لرد در تلآویو قرار است در ماه جون برگزار شود. دو هوادار نیوزیلندی لرد در این نامه خواستهاند او در تصمیم خود تجدید نظر کند.
جاستین که یهودی است و نادیا ابو شنعب که فلسطینی است گفتهاند برپایی کنسرت در تلآویو، پیام نادرستی را میفرستد. آنها گفتهاند این کنسرت حتی بدون آن که لرد اظهارنظری در مورد شرایط سیاسی کند، به معنای حمایت از سیاستهای اسرائیل خواهد بود.
لرد از هوادارانش تشکر کرده و گفته است همه گزینهها را در نظر قرار خواهد داد. پیش از این هم شماری از خوانندگان و گروههای موسیقی کنسرتهای خود در اسرائیل را در حمایت از فلسطینیان لغو کردهاند.