صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ثبت فروش ۱ میلیارد دالری برای «آخرین جدای»

ثبت فروش ۱ میلیارد دالری برای «آخرین جدای»

آخرین قسمت مجموعه سینمایی «جنگ ستارگان» که از روز ۱۳ دسمبراکران جهانی خود را آغاز کرده است، توانست فروش ۱ میلیارد دالری را در گیشه بدست آورد.
فلم سینمایی جنگ ستارگان ۸ - آخرین جدای به کارگردانی رین جانسون مرز یک میلیارد دالر فروش را کمتر از یک ماه پشت سر گذاشت.
این فلم تنها دو هفته پس از اکران بینالمللی خود توانسته با فروشی معادل ۱ میلیارد دالر بالاتر از آثاری لوگان، لیگ عدالت، آن، تبدیل شوندگان و سایر آثار هالیوودی بایستد.
فلمنامه این اثر حاصل همکاری جرج لوکاس با ریان جانسون است. جرج لوکاس بدون شک پدر جنگ ستارگان محسوب میشود و در هریک از نسخههای این فلم نامی از وی شنیده میشود.
کری فیشر، دیسی ریدلی، جان بویگا، اسکار آیزاک و آدام درایور از دیگر بازیگرانی هستند که حضورشان در این فلم قطعی شده است.
با پایان پذیرفتن مراحل تولید این فلم هم اکنون وارد مراحل پس از تولید شده و به احتال فراوان پیش از اکران عموم در چندین جشنواره رونمایی میشود.
گفتنی است یکی از بازیگران قدیمی این فلم یعنی کری فیشر که در نسخه هشتم نیز حضور دارد سال گذشته بر اثر مشکل قلبی درگذشت.
این اثر در ادامه فلم قبلی یعنی نیرو بر میخیزد ساخته شده و ری به همراه تیمش و حضور احتمالی اسکای والکر به مبارزه علیه بیگانگان میروند.
شماره قبلی فلم نیرو برمیخیزد، شروعی بسیار خوب برای نسل جدید جنگ ستارگان بود و امیدواری زیادی وجود دارد که این سری، خاطرات خوش سری اول را تکرار کند.