صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۸ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معجزۀ فراموش‌شدۀ ییلاق

معجزۀ فراموش‌شدۀ ییلاق

معجزۀ فراموش‌شدۀ ییلاق
در این روزها سه کتاب از طرف مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل (ACKU ) و به کمک مالی کنسول‌گری بریتانیا چاپ و منتشر شده است. این سه کتاب دربارۀ زندگی زنان است. گرچه هر سه کتاب موضوعی مشترک دارد، اما تفاوت‌های جزئی نیز در این کتاب‌ها قابل مشاهده است. نویسنده هر سه کتاب زنان هستند و دو کتاب (معجزۀ زن‌بودن) و (خشم ییلاق) به زبان دری نوشته شده است و به زبان پشتو برگردان شده است و کتاب (زنان فراموش‌شده) به زبان پشتو نگاشته شده است و به زبان دری برگردان شده است. این کتاب‌ها که با نقاشی و یا عکس در صفحات دیزاین شده است به زبانی ساده نگاشته شده است تا همگی بتوانند آن را بخوانند و بفهمند.
جامعه باید باور کند که زنان توانمند هستند و قدرت زیادی برای تحمل دشواری‌ها و پیدا کردن راه‌حل دارند. آنها به شدت فداکار، شجاع و خلاق هستند. مهر و عاطفۀ زنانه به آنها این توانایی را می‌دهد تا در برابر سختی‌ها بهتر و قوی‌تر از مردان بایستند.
نام کتاب: معجزۀ زن بودن
مؤلف: فاطمه فیضی
ویراستار: فاطمه احمدی
طرح جلد و صفحه‌آرایی: رضا پارسا
عکاس هنری: فاطمه محمدی
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
تعداد صفحات: ۱۱۲
در مقدمۀ این کتاب که توسط مؤلف نوشته شده است، آمده: امیدوارم این کتاب تلاشی هرچند کوچک برای دیده‌شدن بهتر زندگی زنان و تغییر زاویۀ دید نسبت به زندگی و توانایی آنان باشد. داستان‌های این کتاب، روایت زندگی زنانی از همین جامعه است. زنانی که ممکن است در نزدیکی ما زندگی کنند، عضوی از خانواده یا دوست و همکار ما باشند. داستان‌های این کتاب کاملاً واقعی است و از شهرهای مختلف جمع‌آوری شده است.
فایل‌های صوتی این داستان‌ها (مصاحبه‌های ثبت‌شده) در اختیار نگارنده قرار گرفته است و نگارنده با الگوبرداری از این داستان‌ها، با روایتی داستان‌گونه و متفاوت، به پردازش این قصه‌ها اقدام کرده است. زنان همیشه بخش پنهان و ناپیدای جامعه هستند. جامعه و فرهنگ چنان زنان را محدود کرده که برای روایت‌کردن داستان زندگی‌ آنها در این کتاب، ناچار شدیم برای آنها نام مستعار انتخاب کنیم.
 نام کتاب: خشم ییلاق
مؤلف: فرخ‌جمال
ویراستار: فاطمه فیضی
طرح جلد: محسن حسینی
صفحه‌آرایی: رضا پارسا
رسامی و نقاشی: فاطمه محمدی
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
تعداد صفحات: ۷۶
این کتاب شامل چهار داستان از زندگی زنان افغانستان است که در مناطق مختلف این کشور زندگی می‌کنند. نویسنده در یادداشتی که در اول کتاب نوشته است: چهار داستانی که در مجموعۀ حاضر گرد آمده‌اند، در فضا و مکان متفاوت اتفاق افتاده‌اند و موضوع «زن» بودن، وجه مشترک آنها است. زنانی که هر کدام به شکلی متفاوت با خود، جامعه، طرز تفکرات، سنت‌ها و... درگیرند و هریک در تلاشند تا راهی برای عبور بیابند.
داستان این کتاب نیز مانند کتاب قبلی به زندگی زنان که هرکدام در شهرهای مختلف و با وضعیت‌های مختلف اتفاق افتاده را روایت می‌کند.
نام کتاب: هیری شوی میر منی
مؤلف: ماریا محب
مترجمان: داکتر ساجده نوروز درانی و اسما کاکر
ویراستار: خالده تحسین
طرح جلد: گیتی مایل
صفحه‌آرایی: رضا پارسا
رسامی و نقاشی: عبدالله علوی
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
تعداد صفحات: ۸۹
این کتاب به زبان پشتو نوشته شده است و بعداً به دری برگردان شده است. شامل هشت داستان از زندگی زنان است. در قسمتی از یادداشت نویسنده آمده است: خشونت علیه زنان افغانستان، موضوع نو نبوده و در تاریخ این سرزمین ریشه دارد. این پدیدۀ شوم هر روز آرزوی هزاران زن را از بین می‌برد و یا زندگی‌شان را می‌گیرد.
این موضوع به خاطر قابل تأمل و فکر است که بنیاد خانواده‌ها را آسیب می‌رساند و تمامی خوشی‌های آنها را بر باد می‌دهد.
سالانه هزاران واقعۀ خشونت علیه زنان در افغانستان رخ می‌دهد، ولی به دلیل رواج‌های ناپسند، ترس از نام و ننگ در نهادهای عدلی و قضایی ثبت نمی‌شود.