صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بازیگر نامدار بالیوود در چین ۱۰۰ میلیون دالری شد

بازیگر نامدار بالیوود در چین ۱۰۰ میلیون دالری شد

به نقل از ورایتی، باکس آفیس چین بدترین هفته از نظر فروش را تجربه کرد و در عین حال فلم جدید امیر خان با عنوان «سوپراستار مخفی» موفق شد تا بار دیگر راس بازار فروش را در دست داشته باشد.
در حالی که یک هفته تا آغاز سال جدید در چین باقی مانده این هفته از نظر فروش سینماها خیلی ناموفق ظاهر شد و ۱۰ فلم راس باکس آفیس در مجموع فقط ۳۳.۷ میلیون دالر فروش کردند. آخرین بار چنین کاهش بزرگی در سپتامبر ۲۰۱۶ دیده شده بود که شمار سینماها در چین خیلی کمتر از امروز بود.  با این حال مالکان سینماها و توزیع کنندگان فلمها انتظار رویدادهای متفاوتی را دارند زیرا شماری از فلمهای خانوادگی، اسمهای مردم پسند و ادامههای فلمهای چینی به زودی اکران میشوند. هر چند ممکن است اکران هم زمان این فلمها به ضرر آنها تمام شود، اما سینماها و سینما روها در مجموع ضرر نخواهند کرد.
در بازار چین «سوپر استار» همچنان به موفقیت خود ادامه داد و ۸.۶۱ میلیون دالر دیگر فروش کرد تا پس از ۲۴ روز فروشش را به ۱۰۹ میلیون دالر برساند.  این چهارمین آخر هفته در بازار سینمای چین بود که امیر خان و فلمش در راس باکس آفیس جای گرفتند.
سال پیش «دنگال» از بالیوود در چین اکران و موفق به فروش ۱۹۰ میلیون دالری شد.  دیگر فلمهای باکس آفیس چین شامل «تا پایان دنیا» با فروش ۶.۴۳ میلیون دالر در دومین هفته نمایشش و فروش ۲۸.۶ میلیون دالری در مجموع ۱۱ روز، « دونده مارپیچ: علاج مرگ» با فروش ۳.۴۹ میلیون دالر دیگر و فروش ۴۶.۲ میلیون دالری در مجموع ۱۷ روز و رمانس «همیشه جوان» با فروش ۳.۳۳ میلیون دالر و فروش ۱۱۶ میلیون دالری در مجموع ۳۲ روز بودهاند.