صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خاویر باردم پناهگاهش را پیدا کرد

خاویر باردم پناهگاهش را پیدا کرد

بازیگر اسپانیایی برنده اسکار بازی و تهیهکنندگی فلم «پناهگاه» را که درباره حیات در اقیانوس منجمد جنوبی است، برعهده گرفت.
به نقل از ورایتی، خاویر باردم سازنده فلمی میشود که بخشی از کمپین برای ایجاد بزرگترین منطقه حفاظت شده در زمین یعنی پناهگاه اقیانوس قطب جنوب است.
فلم «پناهگاه» را آلوارو لونگوریا فلمساز مستند کارگردانی خواهد کرد. خاویر باردم کار ارایه گزارش صوتی فلم را نیز برعهده خواهد داشت. در این فلم کارلوس باردم برادر خاویر و بازیگر «منطقه» نیز بازی میکند.
«پناهگاه» در کمپانی برادران باردم یعنی «پنگوئن فلمز» و کمپانی «مورنا» متعلق به لونگوریا که از فعالترین کمپانیهای تهیه فلم اسپانیا هستند، ساخته میشود.
خاویر و کارلوس باردم و لونگوریا تهیه فلم را برعهده دارند.
در اواخر جنوری، خاویر باردم با یک زیردریایی دو نفره از کشتی گرینپیس به عمق ۹۰۰ پایی اقیانوس قطب جنوب شیرجه زد تا دنیای رنگارنگ بستر اقیانوس را با اسفنجها و دیگر ساکنانش کشف کند.
باردم گفت: «پناهگاه» قرار است گزارشی از این ماجرا باشد و زندگی دریایی را روایت کند. این فلم یک فلم محاورهای فرد به فرد است که توسط بیولوژیستها و دانشمندان دریایی، زندگی اقیانوس را با نهنگها، پنگوئنها و کریلهایش تصویر میکند. همه این گونهها اکنون در معرض خطر هستند و با تغییرات آب و هوایی، استفاده از کیسههای پلاستیکی و شیوههای انبوه ماهیگیری، تهدید میشوند.
وی افزود: با  این حال «پناهگاه» درباره پیامآور نیست، درباره خود پیام است و ما نیاز داریم پیام این افراد را که واقعا میدانند چطور باید این شرایط تغییر کند، بشنویم. 
لونگوریا نیز در این باره گفت: سوال امروز این است که ما باید چطور عمل کنیم، چطور باید متفاوت عمل کنیم؟
در عین حال باردم افزود : یک راه این است که سروصدایی در سنتها و شبکههای اجتماعی ایجاد کنیم و روش دیگر تلاش در جبهه سیاسی است.
باردم و لونگوریا سهشنبه (امروز) در برلین خواهند بود تا فلمهایی از این سفر را به کمیسیون حفاظت از منابع دریایی قطب جنوب نشان دهند. نتیجه نهایی در ماه اکتبر گرفته خواهد شد.