صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تابلوی دزدی دگا بعد از ۹ سال در بس پیدا شد

تابلوی دزدی دگا بعد از ۹ سال در بس پیدا شد

یکی از نقاشیهای ادگار دگا که ۹ سال پیش از موزیم مارسی فرانسه دزدیده شده بود، در اتوبوسی نزدیک پاریس پیدا شد.
وزیر فرهنگ فرانسه گفته که مأموران این اثر هنری را در یک چمدان پیدا کردند که در ایستگاه اتوبوس توقف کرده بود.
کارشناسان تأیید کردهاند که این نقاشی پاستل، اثر خود ادگا است و بیش از ۹۵۰ هزار دالر قیمت دارد.
همه مسافران اتوبوس گفتهاند که هیچ کدام صاحب چمدان نیستند. کسی در این رابطه بازداشت نشده است.
خبرگزاری رویترز گفته تابلو وقتی کشف شد که مأموران پولیس به طور اتفاقی مشغول گشتن چمدانها بودند. موزه مارسی این نقاشی را از یک موزه دیگر قرض گرفته بود. این اثر در سال ۱۸۷۷ خلق شده است.  ادگار داگا، سال ۱۸۳۴ میلادی در پاریس به دنیا آمد. او یکی از بنیانگذاران مکتب امپرسیونیسم بود. تاکید بر رنگهای روشن و تأثیر نور از ویژگیهای برجسته کارهای او است.