صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سری‌دیوی «در اثر غرق شدن» جان داده است

سری‌دیوی «در اثر غرق شدن» جان داده است

براساس یک گزارش پزشکی قانونی در دبی، سریدیوی کاپور یکی از ابرستارههای سینمای بالیوود در اثر «غرق شدن تصادفی» جان داده است.
دلیل مرگ او در روز شنبه (۲۴ فبروری) پیش از این سکته قلبی در یک مراسم عروسی خانوادگی عنوان شده بود.
سریدیوی در پنج دهه در حدود ۳۰۰ فلم از جمله برخی از معروفترین فلمهای بالیوود ظاهر شده است.
افراد شناختهشده بالیوود، افراد مطرح عرصه ورزش و سیاستمداران برجسته به مرگ سریدیوی واکنش نشان دادند و آن را شوکهکننده خواندند. از جمله ناریندرا مودی، نخستوزیر هند، در توییتی نوشت: «از مرگ نابهنگام بازیگر مشهور سریدیوی متاسف شدم.»
به گفته خبرگزاری گلف نیوز، یافتههای گزارش پزشکی قانونی از سوی پلیس دبی به خانواده سریدیوی اطلاع داده شد.
براساس گزارشها این خبر میتواند به تاخیر در تحویل جسد او برای خانوادهاش بینجامد. تاکنون گزارش نهایی کالبدشکافی که انتظار میرود درباره آزمایشهای سمشناسی باشد، تکمیل نشده است.
همچنین انتظار میرود که درباره این که چرا علت اولیه مرگ او «سکته» گفته شده بود و چه ارتباطی با «غرق شدن تصادفی» دارد، توضیح داده شود.
سریدیوی از ۴ سالگی وارد حرفه سینما و بازیگری شد و در فلمهایی به زبانهایی تامیلی، تلگو، کالایلام و کانادا و البته تعداد زیادی فلم به زبان هندی نقش بازی کرد.