صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سودآورترین نامزدهای اسکار امسال

سودآورترین نامزدهای اسکار امسال

«برو بیرون» موفق در گیشه، محبوب منتقدان
کدامیک از ۹ فلم نامزد اسکار بهترین فلم برنده جایزه میشود؟ پاسخ این پرسش هفته آینده مشخص میشود. اما میتوان به این پرسش پاسخ داد: کدامیک از این ۹ فلم سودآورتر بوده است؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حتی اگر هفته آینده فلم «برو بیرون» جایزه اسکار را از آن خود نکند، بدون شک عنوان سودآورترین فلم در فهرست نامزدهای اسکار را به خود اختصاص داده است.
با در نظر گرفتن بودجه فلمهای نامزد اسکار و فروش آنها در گیشه میتوان سودآوری آنها را بررسی کرد. از این دیدگاه فلم «برو بیرون» به کارگردانی جردن پیل پیشتاز مسابقه سودآورترینها است. این فلم مورد تحسین منتقدان سینمایی با بودجهای کمتر از ۵ میلیون دالر ساخته شد و در گیشه فروشی بالاتر از ۲۵۵ میلیون دالر جلوی نام خود ثبت کرد.  فرمولی که برای محاسبه بازگشت سرمایه استفاده میشود به این صورت است که بودجه فلم را از مجموع فروش کم میکنند و باقیمانده را دوباره بر بودجه تقسیم میکنند. باید در نظر داشت که تقریبا نیمی از فروش فلم به دست توزیعکننده میرسد و در این میان هزینههای تبلیغات و کمپینهای اسکاری نیز وجود دارد. در مورد فلم «برو بیرون» با در نظر گرفتن این فرمول به رقم50  یا 5,000% میرسیم.
«برو بیرون » در سایت راتن تومیتوز از ۱۰۰ درصد امتیاز ممکن به ۹۹ درصد دست یافته است که نشان از محبوبیت بالای فلم در میان منتقدان سینمایی دارد.
 هیچ یک از دیگر نامزدهای اسکار بهترین فلم در این زمینه حتی به نزدیکی «برو بیرون» هم نمیرسند. در میان ۸ نامزد دیگر «دانکرک» بیشترین فروش جهانی را به خود اختصاص داده است. این فلم به کارگردانی کریستوفر نولان در جهان بیش از ۵۲۵ میلیون دالر فروش داشت. با در نظر گرفتن بودجه ۱۰۰ میلیون دالری ساخت فلم عددی که برای فلم تازه نولان در فرمول بازگشت سرمایه به دست میآید ۴.۲۵ یا ۴۲۵٪ است.
در فلمهای باقیمانده چهار فلم از جمله «سه بیلبورد بیرون از ابینگ، میزوری» و «شکل آب» فروش بالای ۱۰۰ میلیون دالر داشتند. «سه بیلبورد» با بودجه ساخت ۱۲ میلیون دالری تا اینجای کار ۱۲۱ میلیون دالر در گیشه فروش داشت و در فرمول بازگشت سرمایه نتیجه بهتری از «دانکرک» دارد. عدد به دست آمده برای «سه بیلبورد» ۹.۱ یا ۹۱۰ درصد است. باید در نظر داشت.
«شکل آب» به کارگردانی گیرمو دلتورو نیز وضعیتی مشابه با «دانکرک» دارند. این فلم با بودجه ۲۰ میلیون دالری در گیشه ۱۱۱ میلیون دالر فروش داشت و به عدد ۴.۵۵ یا ۴۵۵٪ دست پیدا کرد. در نظر کارشناسان صنعت سینما دو فلم «سه بیلبورد بیرو از ابینگ، میزوری» و «شکل آب» بیشترین شانس را برای رسیدن به اسکار بهترین فلم دارند.
فلم «تاریکترین ساعت» نیز با بودجه ۳۰ میلیون دالری و فروش ۱۳۵ میلیون دالری در فرمول بازگشت سرمایه به عدد ۳.۵ یا ۳۵۰٪ میرسد.
در این میان وضعیت فلم «پست» به کارگردانی استیون اسپیلبرگ برای مالکان فلم رضایتبخش نیست. این فلم با بودجه ۵۰ میلیون دالری و فروش ۱۳۷ میلیون دالری در فرمول بازگشت سرمایه به رقم ۱.۷۵ یا ۱۷۵ درصد میرسد.  در فرمول بازگشت سرمایه فلم «لیدی برد» با بودجه ۱۰ میلیون دالری و فروش ۵۳ میلیون دالری به عدد ۴.۳ میرسد و «با نام خودت صدایم کن» نیز با بودجه ۴ میلیون دالری و فروش ۳۰ میلیون دالری به عدد ۶.۵ دست پیدا میکند.
تا اینجای کار و پیش از اعلام برنده اسکار فقط فلم «نخ خیالی» به کارگردانی پل توماس اندرسون است که کمتر از بودجه ساخت فلم فروش داشته است. این فلم با بودجه ۳۵ میلیون دالری فقط ۳۳ میلیون دالر در گیشه به دست آورده است.
تمام این ۹ فلم امید دارند که پس از اعلام نتایج و برنده شدن از تبلیغات ناشی از بردن اسکار بهترین استفاده را ببرند و سود بیشتری به دست آورند.