صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

داوران جشنواره‌ی رمان کودک و نوجوان توانا/خواکمن معرفی شدند

   داوران جشنواره‌ی رمان کودک و نوجوان توانا/خواکمن معرفی شدند

داوران جشنوارهی ادبی رمان کودکان و نوجوان «توانا/ ځواکمن» معرفی شدند. در این جشنواره در مجموع شش داور انتخاب شده اند، سه داور برای داوری به زبان پشتو و سه داور برای داوری به زبان فارسی.
به گزارش ادارهی برگزاری این جشنواره: نصیراحمد احمدی، شریفه پاڅون و علم گل سحر آثار ادبی بخش زبان پشتو را داوری میکنند. 
 محمدحسین محمدی، عزیزالله نهفته و بتول سیدحیدری برای داوری آثار ادبی به زبان فارسی در این جشنواره انتخاب شدند.
کاظمحمیدی رسا مسوول برگزاری این جشنوارهی ادبی با اشاره به حجم آثار رسیده به دبیرخانهی این جشنواره گفت: بیش از 135 نفر در این جشنواره شرکت کردند. 98  اشتراک کننده  در بخش فارسی  و 37 اشتراک کننده در بخش پشتو طرح داستانی خود را به ادارهی جشنواره فرستادند. وی افزود: آثار رسیده به جشنواره پس از ارزیابی ابتدایی به داوران فرستاده میشوند تا مطابق معیارهای تعیین شده داوری شوند.
وی با اشاره به پایان مهلت ارسال آثار به جشنوارهی ادبی رمان کودک و نوجوان گفت: مهلت ارسال اثر به جشنواره پایان یافته است.  داوران بخش زبان فارسی و پشتو کار ارزیابی و امتیازدهی به آثار رسیده را آغاز کردهاند، پس از ارزیابی آثار، روند برگزاری مراسم اهدای جوایز به برندگان مسابقه و رونمایی کتابهایی که در این مسابقه گزینش و چاپ میشوند آغاز خواهد شد.
در پایان این مسابقهی ادبی،  شش اثر (سه اثر به زبان پشتو و سه اثر به زبان فارسی) به عنوان اثرهای برتر معرفی شده و به نویسندگان  این آثار، جایزه‌‌های نقدی اهدا خواهند شد. همچنین این شش اثر برگزیده پس از ویرایش، رسامی و صفحه آرایی هر اثر در ششهزار شماره ( در مجموع بیست و چهارهزار نسخه) چاپ و در سراسر افغانستا توزیع خواهد شد.
مرکز معلومات افغانستانACKU    در پانزدهی عقرب 1396 خورشیدی نخستین فراخوان سراسری رمان  کودک و نوجوان را اعلام کرد. هدف از برگزاری این جشنوارهی  ادبی  تشویق نویسندگان افغان برای نوشتن و تهیهی کتابهای ادبی با پیام مثبت برای کودکان و نوجوانان اعلام شده است.