صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«پلنگ سیاه» پنجمین فلم پرفروش در تاریخ آمریکا

«پلنگ سیاه» پنجمین فلم پرفروش در تاریخ آمریکا

به نقل از ورایتی، «پلنگ سیاه» با فروش ۶۳۱ میلیون دالری در باکس آفیس آمریکا پرفروشترین فلم ابرقهرمانی آمریکا شد.
فلم ابرقهرمانی رایان کوگلر این هفته با فروش ۱۶.۷ میلیون دالر دیگر با نمایش در ۳۳۷۰ سالن سینما در ششمین هفته نمایشش این جایگاه را کسب کرد. «انتقامجویان» در سال ۲۰۱۲ در این مدت ۶۲۳ میلیون دالر فروخته و در جایگاه نخست پرفروشترین فلم ابرقهرمانی در آمریکا جای گرفته بود. «پلنگ سیاه» به این ترتیب از «جنگ ستارگان: آخرین جدای» نیز که سال ۲۰۱۷ برابر ۶۱۹ میلیون دالر در آمریکا فروش کرده بود، عبور کرد.
به این ترتیب «پلنگ سیاه» تاکنون پنجمین فلم پرفروش در تاریخ آمریکاست و این در حالی است که هنوز دارد به فروش خود ادامه میدهد. پرفروشترین فلم تاریخ آمریکا «جنگ ستارگان: نیرو بیدار میشود» است که ۹۳۶.۶ میلیون دالر در بازار داخلی آمریکا فروش کرد. پس از آن «آواتار» با فروش ۷۶۰ میلیون دالر و «تایتانیک» با فروش ۶۵۹.۳ میلیون دالر و «دنیای ژوراسیک» با فروش ۶۵۲.۲ میلیون دالر جای دارند.
از زمان اکران «پلنگ سیاه» این فلم رکوردهای مختلفی را جابهجا کرده که رسیدن به مرز یک میلیارد دالر در باکس آفیس جهانی در مدت ۲۶ روز از جمله آنها بوده است. این فلم در باکس آفیس جهانی این هفته به فروش ۱۲.۹ میلیون دالر دیگر دست یافت و فروشش را به یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون دالر رساند.
با این حال «پلنگ سیاه» در ششمین هفته اکرانش مغلوب «حاشیه اقیانوس آرام: طغیان» ساخته استیون اس. دنایت شد. این فلم که دنباله فلم «حاشیه اقیانوس آرام» ساخته گی یرمو دل تورو است در نخستین آخر هفته اکرانش فروشی ۲۸ میلیون دالری را ثبت کرد و در راس باکس آفیس آمریکا نشست.    پس از «حاشیه اقیانوس آرم:طغیان» و «پلنگ سیاه» در جایگاه سوم باکس آفیس آمریکا «من میتوانم فقط تصور کنم» جای دارد که در دومین هفته اکرانش ۱۳.۸ میلیون دالر دیگر فروخت و فروشش را به ۳۸.۳ میلیون دالر رساند و سوم شد.
در مکان چهارم «شرلوک نومز» با فروش ۱۰.۶ میلیون دالر جای دارد که نخستین آخر هفته اکرانش را پشت سر گذاشت.
«مهاجم مقبره» با فروش ۱۰.۴ میلیون دالر فلم پنجم شد و در مکان ششم «چین خوردگی در زمان» با فروش ۸ میلیون دالر جای گرفت که در سومین هفته اکرانش فروشش را به ۷۳.۹ میلیون دالر رساند.
«عشق، سیمون» با فروش ۷.۸ میلیون دالر دیگر فلم هفتم شد و فروشش را به ۲۳.۷ میلیون دالر رساند.