صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رونمایی کتاب افسانه‌های مردم اثر عبدالرحمن پژواک

رونمایی کتاب افسانه‌های مردم اثر عبدالرحمن پژواک

امروز از كتاب افسانههای مردم، مجموعه هفت داستان فولكلور عبدالرحمن پژواک، یکی  از شخصيتهای شناخته شدۀ سياسی و فرهنگی كشور و جهان، در کابل رونمایی شد.
پژوهشگران ادبی عبدالرحمن پژواک را يكی از بنيانگذاران داستان كوتاه در کشور میدانند.
از عبدالرحمن پژواک همچون  شخصيتهای فعال در امور دیپلوماسی، پژوهش، شعر و داستان ياد شد.
كتاب افسانههای مردم شامل هفت داستان از افسانههای مردم است.
عبدالقيوم قويم، استاد دانشگاه، گفت: «استاد پژواک در واقع یکی از بنیانگزاران داستان معاصر، داستان کوتاه معاصر است.»
غفور ليوال، نويسنده، گفت: «استاد پژواک از دهها افسانه فولکلور افغانی آن دو را انتخاب کرده است که ارزش اساتیری کامل دارد.»
هرچند شماری از سخنرانان  در اين برنامه حکومت را به بی پروایی در برابر شخصيتهای فرهنگی و هنری متهم کردند، اما رئيس اجرائيه حکومت گفت كه در بخش فرهنگی کشور کارهای خوبی نیز انجام شدهاند.
رازمحمد دليلی، مسئول بنياد انكشافي سنايی، گفت: «وزارت محترم اطلاعات و کلتور، که وظیفۀ اساسی آن است، نگذارد که یک روز شخصیتهای بزرگ و پر افتخار ملت ما به فراموشی سپرده شود.»
عبدالله عبدالله، رئيس اجرائيه، گفت: «در زنده نگهداشتن این نام آنچه را که سهم ما به حیث یک هموطن است ان شا الله دریخ نخواهیم کرد.»
از عبدالرحمن پژواک مقالهها، داستانها و شعرهای بسياری چاپ شده و ناچاپ به جا ماندهاند.
افسانههای مردم هفتمين اثر داستانی وی گفته میشود.
استاد پژواک هژده سال پیش به عمر هفتاد و شش سالگى در منطقه حياتآباد شهر پیشاور  درگذشت.