صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری جشن ویساک در ننگرهار و آماد‎گی‎ها برای تجلیل آن در کابل

برگزاری جشن ویساک  در ننگرهار و آماد‎گی‎ها برای تجلیل آن در کابل

شهروندان اهل هنود و سیگ در ولایت ننگرهار، مراسم تجلیل از ۳۲۰مین جشن «ویساک» را در این ولایت آغاز کردند.
این جشن که به مثابۀ جشن نوروز برای شهروندان اهل هنود و سیک به حساب می آید، برای سه روز ادامه دارد.
در مراسم آغاز این جشن در ولایت ننگرهار، شماری از مقام های دولتی، باشندگان ننگرهار شرکت کرده بودند.
در این جشن، شهروندان کشور ترانهها خواندند و نیز برای مهمانان ومقام های دولتی چندین نوع غذا فراهم کردهاند.
جسبیرسنگ، یکی از شهروندان اهل هنود در جلال آباد در اینباره گفت: «در این جشن شمار زیاد از شهروندان ننگرهار شرکت کرده اند و ما سپاسگزاری می کنیم. این جشن برای این است که کدورتها و دلخوری ها را کنار بگذاریم با هم اتحاد کنیم.»
اجیت سینگ، باشندۀ دیگر جلال آباد نیز افزود: «در این روز، ما برنامه های ویژه ای داریم؛ چوب بازی می کنیم، موسیقی می نوازیم و رقص و پایکوبی می کنیم.»
محمد گلاب منگل، والی ننگرهار نیز که در این مراسم شرکت کرده بود، بر فراهم سازی شرایط زندگی بهتر به شهروندان اهل هنود و سیک کشور تأکید ورزید: «من به این ها اطمینان می دهم که تمامی مشکلات آن ها چه در بخش ملکیت آنان،حقوق مدنی آنان و یا در بارۀ آموزش فرزندان آنان است، مرفوع خواهند شد.»
جشن ویساک در کابل
اما، باشنده گان اهل هنود و سیک در کابل، قرار است جشن ویساک یا سالروز اعلام هویت سیک ها را به روز شنبه، تجلیل کنند.
در آستانۀ این جشن، شماری از مقام های حکومتی، روز پنج شنبه در درمسال هندوها در کارتۀ پروان برای شرکت در این جشن دعوت شده بودند.
یعقوب احمدزی، معین وزارت سرحدات و قبایل یکی از این مهمانان بود: «اکنون نسبت به گذشته، مشکلات این ها حل شده اند و من می خواهم کسانی که در میان این ها دانش دارند در ادارات جذب شوند.»
این شهروندان سیک و هندوباور کشور، میگویند که  بسیاری از مشکلات فرا راه زندگی شان در افغانستان هنوز پابرجا استند.
انارکلی هنریار، عضو مجلس سنا در این باره گفت: «متأسفانه که هم اکنون در ولایت هلمند، کسی از هندوها و سیک ها نیستند و آن ها رفتهاند و آن ها مشکلات حتا برای سوختاندن اجساد شان داشتند.»
فرزندان شهروندان سیک و هندوباور کشور می گویند که برای آموزش و پرورش، با مشکل رو بهرویند.
دلویندر، یکی از دانش آموزان اهل هنود در کابل است. او اکنون به دلیل این ‏که فاصلۀ تنها مکتب ویژۀ آنان، از خانه اش زیاد است، به این مکتب نمیرود.
دلویندر، آموزگار خصوصی دارد و در خانه زبان میآموزد تا بتواند در مکتب های دیگری که به زبان فارسی و یا پشتو آموزش می دهند، برود: «ما می ‎‎ ‏خواهیم که مثل خواهران و برادران خود به مکتب دیگر برویم و چیزهای دیگر بخوانیم و تحصیلات عالی داشته باشیم.»
آمارها نشان میدهند که شهروندان سیک و هندوبار کشور، اکنون تنها در ولایت های کابل، ننگرهار و غزنی، زندگی می کنند و ۶۸ عبادتگاه در کشور دارند.