صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دواین جانسون راس باکس آفیس را گرفت

دواین جانسون  راس باکس آفیس را گرفت

به نقل از هالیوود ریپورتر، «رمپیج» با بازی دواین جانسون موفق شد تا فلم پرفروش هفته پیش با عنوان «یک جای بی صدا» را از صدر جدول کنار بزند و خودش صدرنشین فروش سینماها شود.
این فلم با فروشی ۳۴.۵ میلیون دالری این جایگاه را کسب کرد. «یک جای بیصدا» نیز با فروش ۳۲.۶ میلیون دالر در نبردی تنگاتنگ به جایگاه دوم بسنده کرد.
«رمپیج» در حالی که تا ظهر جمعه ۲۸ میلیون فروخته بود به لطف محبوبیت دواین جانسون توانست تا ساعت پایانی تعطیلات آخر هفته از نمایش در ۴۱۰۱ سالن سینما فروشش را به رقم ۳۴.۵ میلیون دالر برساند. این فلم که بازسازی یک بازی ویدیویی به همین نام است در بازار بینالمللی هم خوب ظاهر شد و در چین ۵۵ میلیون دالر فروش کرد و در بازار بینالمللی ۱۱۴.۱ میلیون دالر و با احتساب بازار آمریکا در مجموع ۱۴۸.۶ میلیون دالر فروخت.
با این حال این فلم حداقل با هزینه ۱۲۰ میلیون دالری ساخته شده و نیاز به کسب پول خیلی بیشتری است تا بتواند هزینههای ساخت و اکرانش را تأمین کند.
با همین فروش «رمپیج» تاکنون سومین افتتاحیه بزرگ همه دوران را برای برادران وارنر کسب کرده و پس از «بازیکن شماره یک آماده» و «بتمن در برابر سوپرمن» قرار گرفته است.
جایگاه سوم باکس آفیس آمریکا نصیب یک فلم تازه وارد با عنوان «حقیقت یا جرات بلومهاوس» ساخته جف وادلو شد که با فروش ۱۹.۱ میلیون دالر از نمایش در ۳۰۲۹ سالن سینما این جایگاه را کسب کرده است.
«بازیکن شماره یک آماده» ساخته اسپیلبرگ نیز با فروش ۱۱.۲ میلیون دالر دیگر در جایگاه چهارم جای گرفت. این فلم در سومین هفته نمایشش در مجموع ۱۱۴.۶ میلیون دالر فروش کرده است.
در جایگاه پنجم «مانع شوندگان» کمدی ساخته کی کنون جای دارد که ۱۰.۳ میلیون دالر فروخت تا در دومین هفته اکران مجموع فروشش را به ۳۶.۹ میلیون دالر برساند.
«پلنگ سیاه» نیز همچنان به فروش خود ادامه میدهد و در نهمین هفته اکرانش در ۲۱۸۰ سالن سینما ۵.۳ میلیون دالر دیگر فروخت تا مجموع فروشش را به ۶۷۳.۸ میلیون دالر در باکس آفس آمریکا برساند و فلم ششم باشد.
«جزیره سگها» با فروش ۵ میلیون دالر پس از چهار هفته در مکان هفتم است و در مجموع ۱۸.۵ میلیون دالر فروخته است.