صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمايشگاه کتاب افغانستـان و ايران در کابل گشايش يافت

نمايشگاه کتاب  افغانستـان و ايران  در کابل گشايش يافت

کابل(پژواک، ٢ ثور ٩٧): نمايشگاه مشترک کتاب افغانستان و ايران به منظور تقويت روابط فرهنگى میان دو کشور، در پوهنتون کابل گشايش يافت، که در آن هزاران جلد کتاب از ناشران دو کشور به نمايش گذاشته شده است.
به گفته مسئولان، دراين نمايشگاه مشترک افغانستان و ايران که براى هفت روز در پوهنتون کابل به روى بازديدکنندگان باز مى باشد، بيش از ١٢٥ هزار جلد کتاب به نمايش گذاشته شده است.
محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ که در مراسم گشايش اين نمايشگاه کتاب صحبت مى کرد گفت: (روابط افغانستان و ايران، ريشۀ تاريخى دارد و برگزاری اين گونه نمايشگاهها از اهميت بسزایی برخوردار است.)
وی افزود که ٦٠% از کتابهای اين نمايشگاه در ايران نشر و ٤٠% آن در افغانستان تهيه و نشر شده است.
در  پيام محمداشرف غنى رئيس جمهور کشور که در مراسم گشايش اين نمايشگاه خوانده شد، گفته شد که تدوير اينگونه نمايشگاهها و نشستهاى علمى و اکادميک، از اهميت خاصى برخوردار بوده و در ظرفيتسازى وآگاهى جوانان کمک مىکند.
استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور که در این جلسه صحبت میکرد گفت: حکومت وحدت ملی در افغانستان در روابط خود با همه کشورهای منطقه از آسیای میانه تا آسیای جنوبی و جنوبشرق آسیا و تا خاورمیانه و خاور دور و بهخصوص با کشورهای اسلامی و همسایگان از سیاست اقتصاد محور و مبتنی بر مشترکات فرهنگی و تاریخی پیروی میکند. افغانستان با ده کشور عضو ایکو یعنی ده کشور منطقه (ترکیه، ایران، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، اوزبکستان، قزاقستان، قرغیزستان و آذربایجان) دین، فرهنگ، تاریخ و تمدن مشترک دارد و زبانهای رسمی و غیر رسمی هر ده کشور، جزء زبانهای زنده مردم افغانستان است و این نشان میدهد که ما از نگاه ژئو پولیتیک در یک نقطه محوری و کلیدی قرار داریم و به همین جهت ما میخواهیم روابط تاریخی و فرهنگی خود را با همۀ کشورهای منطقه توسعه ببخشیم و همکاریهای اقتصادی منطقهای را تقویت کنیم تا بدین ترتیب، هم فضای اعتماد و احترام متقابل ایجاد شود و هم از خشونتها و منازعات و احیانا جنگهای نیابتی جلوگیری گردد. ما امیدواریم همۀ کشورهای منطقه مخصوصا کشورهای اسلامی و همسایۀ ما نیز مناسبات و روابط بین خود را قبل از امنیت و ایدئولوژی، به یک گفتمان تمدنی و فرهنگی تبدیل کنند و سیاست خارجی خود را بر محور روابط انسانی و فرهنگی و منافع متقابل اقتصادی تنظیم نمایند.
از سويى هم ابوذر ابراهيمی ترکمان رئيس سازمان ارتباطات ايران گفت: «مهمترين اثر فرهنگی افغانستان و ايران، زمانی است که همديگر را بپذيريم و نقاط مشترکى که داريم خصوصا از نظر دين و زبان، سبب شده تا با هم بخندیم و باهم بگرييم.»