صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نقد و بررسی فلم «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت»

نقد و بررسی فلم  «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت»

جملاتی که در ادامه میآورم به هیچوجه حاوی اسپویلر نیستند و بخشهایی از داستان فلم را لو نخواهند داد؛ «انتقامجویان: جنگ ابدیت»(Avengers: Infinity War ) حاوی دراماتیکترین کلیفهنگر(پایان تعلیقآمیز؛ پایانی که در آن بیننده در شوک فرو میرود و معمولاً منتظر اکران قسمت بعدی مجموعه خواهد بود) از زمان اکران فلم «جنگ ستارگان: امپراطوری ضربه میزند»(Star Wars: The Empire Strikes Back ) است و هر چیزی که باعث به وجود آمدن همچین فلمی شده است شبیه به یک ماراتن به نظر میرسد. پس از عرضهی ۱۸ فلم و تقریبا ۱۰ سالی که از شروع دنیای سینمایی مارول گذشته است و قهرمانان مختلف در داستانهایی مختلف در کنار یکدیگر حضور داشتهاند، برادران کارگردان این اثر یعنی «آنتونی» و «جو روسو» تقریبا تمامی شخصیتهایی را که از ابتدا در این سری حضور داشتهاند را در کنار یکدیگر جمع کرده و آنها را به مقابله با یک نیروی کیهانی و پلید میفرستند. این اثر بسیار از فلم «انتقام جویان: عصر اولترون»(Avengers: Age of Ultron ) جمع و جورتر و هماهنگتر است و شلوغی و تعداد زیاد شخصیتهای داخل اثر باعث نشده که فلم به بیراهه برود و عملاً شبیه به آثار قبلی این سری است که قهرمانان در فلمهای یکدیگر حضور پیدا میکردند، شبیه به اثری از «رابرت آلتمن»، کارگردان شهیر آمریکایی که با جلوههای ویژه ترکیب شده باشد. «انتقامجویان: جنگ ابدیت» به عنوان یک اثری که دارای ذوق هنری است، نمونهای در فرهنگ عامهی مردم ندارد و به عنوان یک فلم، مونتاژی خارقالعاده از تمامی فلمهای ابرقهرمانی ای است که تا کنون دیده ایم، البته قبل از اینکه ضربه‌‌ی نهایی را به شما وارد کند.
دنیای سینمایی مارول از زمان اکران اولین فلم آن یعنی «مرد آهنی»(Iron Man ) بسیار شلوغ شده است همانطور که از پوستر اولیهی فلم «انتقامجویان: جنگ ابدیت» نیز میتوان به این نکته پی برد. انتقامجویان تا کنون به حدی با تهدیدهای مختلف مبارزه کردهاند که فلم «انتقامجویان: جنگ ابدیت» که اولین فلم از دوگانهای که قسمت بعدیش سال آینده میلادی اکران خواهد شد، مجبور است تا این کشتی را به سوی پایانی عالی هدایت کند و به همین دلیل با فشار بسیار زیادی روبهرو خواهد شد. «اینجا آخر خطه» یکی از دیالوگهایی است که یکی از قهرمانان اثر وقتی که برای اولین بار با خطر اصلی مواجه میشوند فریاد خواهد زد. دربارهی آن خطر میتوان گفت که وی «سرنوشت کیهان است» و اگر هنوز هم کنجکاوید، یکی دیگر از شخصیتها در ادامه اعلام میکند که:« ما به آخر خط رسیدیم».
و واقعا هم همینگونه است؛ به آخر خط رسیده ایم. فرماندهای بیگانه یعنی «ثانوس»(با بازی جاش برولین، موجودی غولآسا که زیر حجم زیادی از جلوههای ویژه مخفی شده است) در طول فلمهای مختلف این سری، مشغول جمعکردن سنگهای بسیار قدرتمندی به نام «سنگهای ابدیت» بوده است و آنها را یک به یک به دستکش طلایی و قدرتمند خود متصل میکرده است. او در طول زمان قدرت خود را بسیار افزایش داده است در حالی که هدف اصلیش، نسلکشیای بیسابقه خواهد بود. او در حال حاضر از همیشه به هدف خود نزدیکتر به نظر میرسد و فلم «انتقامجویان: جنگ ابدیت» تمامی قهرمانهای دنیا را در کنار یکدیگر جمع میکند تا بتوانند او را متوقف کنند و جلوی به وجودآمدن هولوکاستی دیگر را بگیرند اگرچه به نظر میرسد که قهرمانان هنوز مشکلاتی دارند چرا که یکپارچگی در بین آنها دیده نمیشود و هر کدام مسیر متفاوتی برای مقابله با «ثانوس» برای خود در نظر دارند. خوشبختانه این مسئله بیش از اینکه یک گاف محسوب شود، یکی از ویژگیهای مهم این اثر است. با وجود تعداد خیلی زیاد قهرمانها در این داستان، «ثانوس» از این مسئله به نفع خود و به نحو احسنت استفاده میکند، گویی که همیشه یک قدم از قهرمانهای داستانِ ما جلوتر است.
تصویری که در نهایت به دست ما رسیده است باعث شده تا با بهترین و بدترین ویژگیهای آثار مارول تا به امروز مواجه شویم. این فلم ملغمهای از شرایط مختلف و اتفاقات متفاوت است که نتایج دراماتیک بسیار خوبی را برای به پیش بردن داستان به وجود میاورند اما در عین حال همه را در همان زمان حل میکند. «انتقامجویان: جنگ ابدیت» فلم شلوغی است اما به هیچ وجه به هم ریخته و نامنظم نیست، زمانی که لازم باشد به خوبی سرعت خود را بیشتر میکند اما تمام این کارها با برنامهریزی خواهند بود. در دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم، یعنی دنیای گذار سریع اطلاعات که طرفداران این گونه آثار به شما وعده میدهند که تمامی احتمالات ممکن برای این اثر را فهمیدهاند، «انتقامجویان: جنگ ابدیت» به خوبی متعهد شده تا فراتر از انتظارات هر شخص عمل کند. فلم به حدی سریع و نفسگیر است که به هیچ کس اجازه نمیدهد حرکت بعدی آن را حسد بزند حتی با اینکه اینکار باعث شده تا برخی صحنهها شبیه به یکدیگر به نظر برسند.
حتی کوچکترین جزئیات داستانی این اثر هم با شخصیتهای پرتعدادی همراه شده است. در شروع این اثر، «ثور»(کریس همسورث) و سفینهش توسط «ثانوس» مورد حمله قرار میگیرند در حالی که برنامهی او برای نابودی کیهان، توجه «نگهبانان کهکشان»(Guardians of the Galaxy ) را به خود جلب کرده است. ثور به همراه «راکت»(با صداپیشگیِ بردلی کوپر) سفینه را ترک میکنند در حالی که خبر برنامههای هولناک «ثانوس»، دختر او یعنی «گامورا»(با بازی زوئی سالدانا) را نگران میکند و به همین او به مقابله با «ثانوس» میاندیشد هرچند که با مخالفت «پیتر کوئیل»(کریس پرت) مواجه میشود. در همین حین و در شهر نیویورک، «تونی استارک»(با بازی رابرت داونی جونیور) با «دکتر استرنج»(با بازی بندیکت کامبربچ) ملاقات میکند و در حالی که تعدادی از مینیونهای «ثانوس» وسط شهر سقوط میکنند و مبارزه بزرگی را به راه میاندازند، تونی دربارهی برخی قدرتهای «ثانوس» اطلاعاتی کسب میکند. مردعنکبوتیِ جوان محلهی «کوئینز»(با بازی تام هالند) این آشوب را میبیند و به سمت محل مبارزه میشود در حالی که «بروس بنر»(با بازی مارک رافالو) در گوشهای ایستاده و ناتوان از احظار کردن هیولای درون خود، «هالکِ» خشمگین است.
جایی در میانهی تمام این دیوانگی، «تونی» یا همان «مردآهنی»، «بروس» بنر یا «هالک» را از اتفاقات عنوان «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی»(Captain America: Civil War ) آگاه میکند؛ در این فلم، مرد آهنی و کاپیتان آمریکا(با بازی کریس ایوانز) دربارهی ادامهی راه «انتقام جویان» به مشکل خوردند و مسیر خود را از یکدیگر جدا کردند. «بنر» میپرسد:«شما از همدیگه جدا شدید؟ مثل یه بند موسیقی!؟»( لحن طنزی که او به این اثر اضافه کرده بسیار جالب است. برای مثال جایی در ادامهی این عنوان میپرسد که:«مرد مورچهای و مرد عنکبوتی هم وجود دارند؟!). بله، انتقام جویان از یکدیگر جدا شدهاند و هر کسی هم که انتظار داشت این گروه در این فلم دوباره با یکدیگر متحد شوند ناامید خواهد شد. شاید نام این اثر یعنی «انتقام جویان» اشتباه باشد، اما باید منتظر ماند و دید که در اثر بعدی یعنی فلمی که در سال ۲۰۱۹ اکران خواهد شد چه اتفاقاتی روی خواهند داد. در عین حال میتوان که این فلم تلاشی برای متحدکردن این قهرمانها نخواهد کرد و تنها مسیر را برای ثانوس و جست و جوی دیوانهوار او برای یافتن آخرین سنگ ابدیت فراهم خواهد کرد.
اینطور که به نظر میرسد، بزرگترین درام داستان مربوط به «گامورای» سبزپوست میشود که مجبور است با «ثانوس» مواجه شود و این مسئله سطحی از احساسات را ایجاد میکند که تاکنون در مجموع فلمهای مارول هم ندیدهایم. اما هستهی اصلی فلم بیشک «ثانوسِ جاش برولین» است. این دستاورد فنی و هنری بزرگ پیچیدگی عجیب خود را در هدفهای ترسناکش به تصویر میکشد علیالخصوص در صحنههایی که فضای اطراف او شکل عجیبی به خود میگیرند گویی که او در حال حمل کردن «دروازههای جهنم» بر روی دوش خود است.
«انتقام جویان: جنگ بیپایان» به حدی سریع و طولانی(بیش از ۲ ساعت و نیم) است که در ظاهر برای بسیار از بینندهها خستهکننده به نظر میرسد. اما در حالی که فلم بینندگان را مجبور میکند تا اتفاقات بسیاری را مشاهده کنند، کارگردانان این اثر توانستهاند تا این حجم از دیوانگی را به پایانی تعلیقآمیز و شگفتآور برسانند. اینطور که به نظر میرسد، عدم تمایل «ثانوس» برای تسلیم شدن راه را برای ساخته شده تعداد زیادی فلم دیگر که برای دههی بعدی برنامهریزی شدهاند فراهم کرده است.
باید امیدوار باشیم که این آثار ارزش صبر و تلاشی که برای آنها خواهد شد را داشته باشند چرا که مارول اعتماد به نفس بیسابقهای در جذب اعتماد بینندگان به خود داشته است. صحنهی پس از تیتراژ پایانی این اثر را در نظر بگیرید. بینندگان باید لیست بلندبالایی از مکانها، رانندگان، دستیاران و افراد بخش دپارتمان اداری را تماشا کنند برای اینکه به چند دقیقه محتوای اضافیتر فلم دسترسی داشته باشند. این بار اما، پایان فلم نشان میدهد که بدونتوجه به اینکه سناریو قسمت بعدی این اثر چقدر پیچیده خواهد شد، این نمایش اما همچنان ادامه خواهد داشت.