صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فلم هندی «بایسکوب والا» در کابل به نمایش گذاشته می شود

فلم هندی  «بایسکوب والا» در کابل  به نمایش گذاشته می شود

داستان این فلم در بارۀ شخصیت یک مرد بازرگان پشتون تبار است که همه ساله به ایالت کالکتۀ هند سفر میکند.
دیب مدیکهار، کارگردان پرآوازۀ هندی در نامهیی به شیدا محمد ابدالی، سفیر افغانستان در هند نوشته است که می‌‌خواهد فلم جدیدش «بایسکوپ والا» را در کابل به نمایش بگذارد.
هرچند تاهنوز آقای مدیکهار از طرف مقامهای مسؤول کشور در بارۀ این پیشنهاد جوابی دریافت نکرده است، اما وی میگوید که فلم ساخته شدهاش برای علاقه مندان سینمای هند در افغانستان در مکتبها، دانشگاهها و دیگر مکانهای عمومی به نمایش گذاشته خواهد شد.
مدیکهار به یک روزنامۀ هندی گفته است: «زمانی که من مصروف ساخت این فلم بودم، آروزیم همین بود که بتوانم روزی این فلم را در افغانستان به نمایش بگذارم.»
داستان این فلم در بارۀ شخصیت یک مرد بازرگان پشتون تبار است که همه ساله به ایالت کالکتۀ هند سفر میکند.
در جریان اقامتش در هند، این مرد بازرگان پشتون تبار، با یک دختر پنج سالۀ هندی بنام مینی دوست میشود و مینی تداعی کنندۀ یادهای دختر خردسال این مرد است که در افغانستان زندهگی میکند.
قرار است فلم بایسکوپ والا به تاریخ ۲۵ ماه میدر هند به گونۀ رسمی رونمایی شود.
مدیکهار میافزاید: «در حالی فلم های ساخته بالیوود در افغانستان از جایگاه ویژۀ برخوردار است و بسیاری ها در این کشور از طریق تماشای فلم های هندی به زبان هندی آشنایی خوبی دارند، اما نابسامان های سیاسی در کشور منجر به مسدود شدن دها سینما و تیاتر شده است و در حال حاضر، تنها شماری اندکی از فلم های هندی در سینماهای کشور به نمایش گذاشته میشوند.»
مدیکهار ادامه میدهد: «من فکر کردم که این بهتر خواهد بود که این فلم را آنجا (افغانستان) رونمایی کنم. من بیصبرانه منتظر جواب مثبت از سوی مقام های افغانستان در اینباره هستم.»
مدیهکار میگوید که وی در این فلم تصویری مثبت از افغانستان را به نمایش گذاشته است.
در گذشته نیز شماری از فلمهای هندی به شمول فلم «درمتما» به کارگردانی فیروز خان در سال ۱۹۷۵میلادی و فلم «خدا گواه» به هنرنمایی امیتابچن و سروی دیوی در افغانستان ثبت شدهاند. فلم کابل اکسپرس نیز در سال۲۰۰۶  میلادی به کارگردانی کبیر خان در افغانستان ثبت شد.