صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتشار آخرین کتاب «استیون هاوکینگ»

انتشار آخرین کتاب «استیون هاوکینگ»

«پاسخهایی کوتاه به پرسشهایی بزرگ» آخرین اثر «استیون هاوکین» در ماه اکتبر منتشر میشود.
نقل از بوکسلر، «پاسخهایی کوتاه به پرسش هایی بزرگ» آخرین اثر «استیون هاوکینگ» فیزیکدان و نظریهپرداز برجسته جهان پیش از مرگ است که حالا قرار است از طریق انتشارات «جان مورای» در فصل پائیز (ماه اکتبر) به چاپ برسد.
این کتاب که در واقع پاسخهای این دانشمند سرشناس به مهمترین سوالهای زمان ماست به عنوان منتخبی از عمیقترین، در دسترسترین و بهنگامترین تاملات «هاوکنیگ» و برگرفته از آرشیو شخصی او توصیف شده است و به موضوعات گوناگونی از ایجاد جهان، سیاهچالهها، هوش بیگانگان، اهمیت فضا و مخاطرات و نویدهای هوش مصنوعی و ... میپردازد.
حق انتشار این کتاب در بریتانیا و کشورهای مشترکالمنافع را انتشارات انگلیسی «جان مورای» بر عهده دارد و انتشارات «بانتام» که حق نشر کتابهای «هاوکینگ» را از دیرباز در آمریکای شمالی بر عهده دارد این کتاب جدید را نیز در آمریکا منتشر میکند.
انتشارات «جن مورای» اعلام کرد کتاب «پاسخهایی کوتاه به پرسشهایی بزرگ» در چهار بخش تنظیم شده است: چرا ما اینجا هستیم؟ آیا زنده میمانیم؟ آیا تکنولوژی ما را نجات میدهد یا نابود میکند؟ چگونه میتوانیم پیشرفت کنیم؟
«هاوکینگ» به مدت ۳۰ سال یعنی از سال ۱۹۷۹ تا یکم اکتبر ۲۰۰۹، دارنده کرسی ریاضیات لوکاس بود. وی به خاطر فعالیت در زمینهه کیهانشناسی و جاذبه کوانتوم بهویژه در زمینه سیاهچاله، شناخته شده است. کتاب «تاریخچه زمان» او که با رکوردی ۲۳۷ هفتهای به عنوان پرفروشترین کتاب در بریتانیا باقیماند باعث شهرتش شد. همچنین کتاب «طرح بزرگ» او که در اواخر سال ۲۰۱۰ به چاپ رسید پس از چند روز به یکی از پرفروشترین کتابهای آمازون تبدیل شد.
هاوکینگ مبتلا به بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک و از هرگونه تحرک عاجز بود و سرانجام روز ۱۴ مارچ ۲۰۱۸ میلادی در سن ۷۶ سالگی درگذشت.