صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بی‌اعتنایی نخست‌وزیر جاپان به برنده نخل طلا

بی‌اعتنایی نخست‌وزیر جاپان به برنده نخل طلا

بسیاری تبریک نگفتن «شینزو آبه» نخستوزیر جاپان به «هیروکازو کورئیدا» برنده نخل طلای کن ۲۰۱۸ را به مضمون فلم «دزدان فروشگاه» نسبت میدهند.
 به نقل از هالیوود ریپورتر، سینمای جاپان در هفتادویکمین جشنواره فلم کن توانست پس از سالها دوباره نخل طلای بهترین فلم را با «دزدان فروشگاه» ساخته «هیروکازو کورئیدا» از آن خود کند اما در اتفاقی نادر «شینزو آبه» نخستوزیر جاپان هیچ واکنشی به کسب این موفقیت برای سینمای جاپان نداشت.
در این میان بسیاری دلیل بیاعتنایی نخستوزیر محافظهکار جاپان به این موفقیت سینمایی را به پرداختن به مضمون «محرومیت اجتماعی» در فلم «دزدان فروشگاه» نسبت میدهند؛ این فلم درباره خانوادهای است که به اعمال بزهکارانه خُرد میپردازند و به موضوع فقر در جاپان اشاره دارد که پیشتر به ندرت در سینمای این کشور مورد توجه قرار گرفته است.
این در حالی است که مقامات جاپانی اغلب به سرعت از افتخارآفرینان عرصههای مختلف فرهنگی و ورزشی تقدیر میکنند؛ به عنوان مثال «شینزو آبه» در اکتبر سال گذشته و با اعطای جایزه نوبل ادبیات یه «کازوئو ایشیگورو» یک پیام تبریک رسمی منتشر کرد، با وجود اینکه «ایشیگورو» متولد بریتانیاست، به زبان انگلیسی مینویسد و بسیار کم جاپانی بلد است.
اولینبار و  در سال  ۱۹۵۴ «تینوسوکه کینوگاسا» برای فلم «دروازه جهنم» نخل طلا را برای سینمای جاپان را کسب کرد و پس از آن «کوراساوا» در سال ۱۹۸۰ با فلم «کاگموشا» این جایزه را به خانه برد. «شوهی ایمامارو» نیز در سالهای ۱۹۸۳ و ۱۹۹۷ با فلمهای «ترانه غمانگیزی از نارایاما» و «مارماهی» این جایزه را به خود اختصاص داد تا مجموع جایزههای نخل طلای جاپانیها با نخل طلای امسال فلم «دزدان فروشگاه» به عدد پنج برسد.