صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۴ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«دورایمون» باکس آفیس آخر هفته چین را از آن خود کرد

«دورایمون» باکس آفیس آخر هفته چین را از آن خود کرد

پویانمایی جاپانی «دورایمون فلم ۲۰۱۸: جزیره گنج نابیتا» در پایان هفته با کمک روز عید بچهها در کشور چین که روز جمعه بود، صدرنشین باکس آفیس این کشور شد.
پویانمایی «دورایمون فلم ۲۰۱۸: جزیره گنج نابیتا» که در روز جمعه افتتاح شد با حضور یک گربه آبی بزرگ که پیشتر در کمدیها و سریالهای تلویزیونی دیده شده بود توانست در سه روز اخیر ۲۴.۳ میلیون دالر در باکس آفیس بدست آورد. این در حالی است که بیش از نیمی از فروش فلم معادل ۱۳ میلیون دالر تنها در روز جمعه بدست آمد.
تا روز یکشنبه، رقابت تنگاتنگی میان پویانمایی «دورایمون»  و فانتزی چینی «تاکی عاشق تو خواهم بود» شکل گرفته است. فلم «تاکی عاشق تو خواهم بود» در سه روز اخیر به فروش ۱۵.۹ میلیون دالر دست یافته است. پیش بینی میشود این فلم بتواند برای دومین هفته متوالی صدرنشین باکس آفیس کشور چین شود، این فلم در  مدت ۱۷ روز به مجموع فروش ۱۱۰ میلیون دالر رسیده است.
«انتقام جویان: جنگ ابدی» محصول کمپنی دیزنی با ۱۳.۹ میلیون دالر در جایگاه سوم این فهرست قرار گرفته است. «انتقام جویان: جنگ ابدی» پس از ۲۴ روز از زمان اکرانش ۳۵۴ میلیون دالر بدست آورده است.
«زیردریایی خوشحال کوچک: ۲۰ هزار فرسنگ زیر دریا» و «آینه جادویی ۲» نیز از روز عید بچهها سود بردند و توانستند فروش خوبی بدست آورند. «زیردریایی» در این سه روز با کسب ۹.۱ میلیون دالر در جایگاه چهارم قرار گرفت و «آینه جادویی ۲» هم توانست ۲.۵۱ میلیون دالر بدست آورد.
اسپین آف «جنگ ستارگان» با نام «سولو» به کارگردانی ران هاوارد نیز به رقم فروش ۲.۱ میلیون دالر رسید و پس از ده روز از زمان اکرانش ۱۴.۹ میلیون دالر بدست آورد.
«یک مکان ساکت» با ۱.۸ میلیون دالر در جایگاه هفتم این فهرست قرار گرفت. این فلم نیز به فروش ۳۱.۷ میلیون دالر در مجموع رسید.
جایگاه هشتم به فلم ایتالیایی «کاملا غریبه» با فروش ۱.۵۱ میلیون دالر اختصاص یافت این فلم در مجموع ۶ میلیون دالر فروش کرده است.
در جایگاه نهم این فهرست پویانمایی استرالیایی «دایناسور محبوب من» قرار دارد این پویانمایی در چهار روز اول نمایشش به رقم فروش ۹۹۰ هزار دالر دست یافت.
در مکان دهم این فهرست نیز فلم علمی تخیلی «رمپیج» با فروش ۶۵۰ هزار دالر جای گرفت. این فلم پس از ۵۲ روز از زمان اکرانش به رقم فروش ۱۵۵ میلیون دالر دست یافته است.