صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آکادمی اسکار یک مدیر کهنه‌کار هنری را استخدام کرد

آکادمی اسکار یک مدیر کهنه‌کار هنری را استخدام کرد

اسکار مدیر کهنهکار موزه گوگنهایم را به عنوان یکی از مدیران داخلی خود به استخدام درآورد.
به نقل از آسوشیتدپرس، موزه آکادمی علوم و هنرهای سینمایی برندان کانل جونیور را که تا همین اواخر معاون مدیر عامل موزه گوگنهایم نیویورک بود به عنوان مدیرعامل استخدام کرد.
این استخدام پس از آن انجام شده که ریچ چری ماه ژانویه پس از پشت سر گذاشتن یک سال سخت و پرکار از سمت خود در این جایگاه استعفا کرد.
کانل کارش را از ۲۰ جون شروع میکند و مدیریت امور، مدیریت عملیاتی و مدیریت مالی موزه آکادمی اسکار از جمله وظایف وی است. وی از اعضای اصلی تیم رهبری موزه آکادمی خواهد بود که اکنون در دست ساخت است و در عین حال یکی از استراتژیستهای کلیدی در مراحل عملیاتی موزه در دست ساخت محسوب میشود.
طبق برنامهریزیها، موزه آکادمی اسکار سال ۲۰۱۹ افتتاح میشود.
کری بروگر ۶۵ ساله مدیر موزه آکادمی ضمن خوشامدگویی بهاین مدیر باتجربه از حضور وی در تیم رهبری موزه ابراز خوشوقتی کرد و گفت تجربیات وی میتواند در هر حوزه از فعالیتهای موزه مفید واقع شود.
کانل در ۱۸ سالی که در حوزه مدیریتی موزه گوگنهایم فعالیت میکرد هر روز عملیات مختلف موزه را زیر نظر داشت و ارتقای سطح امنیتی موزه و به کار بستن پروتکلهای امنیتی آن از دستاوردهای وی بود.