صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بازیگر دزدان دریایی در نقش قاتل خطرناک روی صحنه رفت

بازیگر دزدان دریایی در نقش قاتل خطرناک روی صحنه رفت

«جوی قاتل» نمایشی است که اورلاندو بلوم بازیگر بریتانیاییاین روزها در آن در حال نقشآفرینی است. به نقل از هالیوود ریپورتر، اورلاندو بلوم در وست اند لندن در نقش یک قاتل خطرناک روی صحنه رفت. این نمایش با اقتباس از اثری که اولین بار سال ۱۹۹۳ تولید شده بود، ساخته شده است. «جوی قاتل» اولین نمایشنامه تریسی لتس است و تقریبا قدمتی ۲۵ ساله دارد. در این نمایش یک خانواده تگزاسیاشفتهحال تصویر شدهاند.
این نمایش که کارگردانی آن را سیمون اوانز برعهده داشته با بازی اورلاندو بلوم، سوفی کاکسون، آدام گیلن، نِو مکینتاش و استفان رودری روی صحنه رفته است.
از این کمدی سیاه جنایی فلمی نیز به کارگردانی ویلیام فردکین در سال ۲۰۱۱ ساخته شده بود که فلمنامه آن را خود تریسی لتس نوشته بود. متیو مککانهی در آن فلم نقش اصلی را ایفا کرده بود.
در حالی کهاین تئاتر از ۱۸ ماه میروی صحنه رفت، اجرای رسمی آن از دیروز ۴ جون(دوشنبه) آغاز شد و تا ۱۸ آگوست ادامه مییابد.
«جوی قاتل» نخستین بار سال ۱۹۹۳ در شیکاگو روی صحنه رفته بود.
بلوم که در فلم «ارباب حلقهها» در نقش شاهزاده اِلفها ظاهر شده بود و در فلم «دزدان دریایی کاراییب» با جانی دپ همبازی بود، ۵ سال پیش برای نخستین بار در برادوی در نقش رومئو روی صحنه رفته بود.