صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۴ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کارگردانان زن سهم بیشتری در فلم‌های مارول داشته باشند

کارگردانان زن  سهم بیشتری در فلم‌های مارول داشته باشند

کوین فایگی قول داده است که بسیاری از فلم هایاینده استودیوهای مارول از فلم «کاپیتان مارول» تبعیت خواهند کرد و توسط کارگردانان زن ساخته میشوند.
فایگی رییس استودیوهای مارول روز شنبه در دهمین دوره گردهمایی تولید با کنفرانس که در استودیوی پارامونت برگزار میشد به صحبت درباره آنا بادن کارگردان مشترک بیستمین ساخته استودیو مارول که به عنوان اولین کارگردان زن این مجموعه فلم ها شناخته میشود  پرداخت. او در پاسخ به سوالی کهایا ممکن است تعداد ۲۰ فلم بعدی مارول توسط کارگردانان زن ساخته شود بیان کرد من نمی توانم قول بدهم که ۲۰ فلم آینده مارول را زنان خواهند ساخت اما میتوانم بگویم تعداد زیادی از این فلم ها را کارگردانان زن میسازند.
۱۹ فلم قبلی مارول با ریاست فایگی در باکس آفیس داخلی آمریکا به رتبه اول دست یافتهاند و مجموع فروش جهانی آن ها ۱۶ میلیارد دالر تخمین زده میشود. ۶ فلم از این مجموعه، فروش بیش از یک میلیارد دالر در سطح جهان بدست آوردهاند که «انتقام جویان: جنگ ابدیت» و «پلنگ سیاه» دو فلم اخیر آن ها هستند.
فایگی در مورد موفقیت «پلنگ سیاه» نیز چنین گفت: ما این فلم را ساختیم تا این قصه ساختگی که فلم هایی با عوامل سیاه پوست در جهان فروش نمی کنند را از بین ببریم.
وی به تحسین رایان کوگلر کارگردان «پلنگ سیاه» نیز پرداخت و          وی را یک استعداد خارق العاده نامید. فایگی گفت من پیش از نمایش فلم به کوگلر گفتم این بهترین فلمی است که تابحال ساختهایم. تو استودیوی ما را بهتر خواهی کرد.
این تهیه کننده سرشناس این روزهای سینمای جهان در جای دیگری از سخنان خود بیان کرد: شایداگر به شما بهاندازه کافی پاداش داده شود. پایان دادن به جلوه های ویژه یا انسان های پرنده یا سفینه های فضایی یا فروش یک میلیارد دالری کار آسانی باشد اما من سالن های پر از هوادار را ترجیح میدهم.
فایگی در این جلسه همچنین اعتراف کرد که همه ۱۳ بلیتی را که برای مشاهده چندین باره «جنگ ستارگان قسمت اول: تهدید شبح» در سال ۱۹۹۹ خریداری کرده بود نگه داشته است.