صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان جایزۀ پولار را گرفت

انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان  جایزۀ پولار را گرفت

جایزه پولار معتبرترین جایزه موسیقی سویدن است که به اسکار موسیقی نیز شهره دارد.
انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان جایزۀ موسیقی پولار را دریافت کرد.
جایزه پولار معتبرترین جایزه موسیقی سویدن است که به اسکار موسیقی نیز شهره دارد.
این جایزه سالانه برای ستایش از موسیقیهای برتر جهان اهدا میشود.
نهاد جایزه پولار میگوید که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به علت کارگیری از قدرت موسیقی برای تغییر زندهگی جوانان این جایزه را به دست آورده است.
این جایزه دیشب به احمد سرمست رییس انستیتوت ملی موسیقی کشور اهدا شد.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تا کنون چندین جایزه بین المللی را به دست آورده است و پرافتخارترین نهاد کشور شناخته میشود.