صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شاهرخ خان تهیه کننده فلم آمیتاب باچان شد

شاهرخ خان  تهیه کننده فلم آمیتاب باچان شد

شاهرخ خان تهیه کننده فلمی با عنوان «انتقام» خواهد بود که قرار است آمیتاب باچان در آن نقشآفرینی کند.
به نقل از ایندین اکسپرس، در حالی که شاهرخ خان تهیه کننده فلم «Badla » با بازی آمیتاب باچان خواهد شد، این فلم را سوجوی قوش کارگردانی میکند. بهاین ترتیب دو تن از بزرگترین بازیگران بالیوود در ساخت این فلم جنایی با قوش همکاری میکنند.
تاپسی پانو نیز در این فلم جلوی دوربین میرود. این دومین همکاری باچان و تاپسی با هم پس از فلم «صورتی» ساخته آنیرودا روی چودوری خواهد بود.
کارگردان فلم «انتقام» گفت وقتی بازیگری مثل آمیتاب باچان در فلمت داشته باشی خود به خود نصف نبرد را بردهای و من از این که قرار است کارگردان او باشم واقعا هیجانزده هستم.
این کارگردان در عین حال از تهیه کنندگیاین فلم توسط شاهرخ خان نیز تمجید کرد و گفت نمیشد تیمی بهتر از این داشته باشی.
سوجوی قوش پیشتر با آمیتاب باچان در فلم فانتزی «علاءالدین» و تریلر  Te3nهمکاری کرده بود. آمیتاب باچان و شاهرخ خان نیز آخرین بار ۱۰ سال پیش و در سال ۲۰۰۸ با هم در فلم «بوتنات» (ارباب ارواح) همکاری کرده بودند.
«انتقام» بازسازی یک فلم اسپانیایی با عنوان «مهمان نامرئی» است.
آمیتاب باچان از شروع فلمبرداری فلم در توییتر خبر دارد و نوشت: فلمبرداری فلم همین الان در گلاسکو شروع شده است. درست همین الان...