صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«دنیای ژوراسیک» گیشه را گرفت

«دنیای ژوراسیک» گیشه را گرفت

فلم جدید «دنیای ژوراسیک» با افتتاحیه ۱۵۰ میلیون دالری در اولین آخر هفته اکرانش صدر باکس آفیس آمریکای شمالی را به تصرف درآورد.
«دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی» با فروش ۱۵۰ میلیون دالری از نمایش در ۴۴۷۵ سالن سینما در آمریکای شمالی خوش درخشید. با این حال این فلم نتوانست به رکورد فلم قبلی خودش برسد که در افتتاحیهاش ۲۰۸.۸ میلیون دالر فروخته بود. این فلم که به کارگردانی جی.ای.بایونا و با بازی کریس پرت و برایس دالاس هاوارد ساخته شده در عین حال در سراسر جهان فروشی ۷۱۱.۵ میلیون دالری را تجربه کرد.
در عین حال «شگفتانگیزان ۲» یک هفته موفقیتآمیز دیگر را پشت سرگذاشت و ۸۰ میلیون دالر دیگر فروخت و مجموع فروشش در آمریکای شمالی را به رقم ۳۵۰.۳ میلیون دالر رساند. این انیمیشن پرفروش به کارگردانی برد برد که هفته پیش کارش را با فروش ۱۸۲.۷ میلیون دالری شروع کرد بهترین افتتاحیه فلم انیمیشن را به نام خود ثبت کرد و هشتمین فلم پرفروش در هفته اول اکران در تاریخ سینما شد.
این انیمیشن با فروش ۵۶.۸ میلیون دالر دیگر در بازار بینالمللی مجموع فروشش در این بازار را به رقم ۱۳۴.۶ میلیون دالر رساند و در مجموع در بازار جهانی ۴۸۵ دالر تاکنون کسب کرد.
با فروش «سقوط پادشاهی» یونیورسال دومین افتتاحیه بالای خود را تجربه میکند که اولین آن مربوط به افتتاحیه قسمت اول همین فلم یعنی «دنیای ژوراسیک» در سال ۲۰۱۵ بود.
در همین حال «اوشن ۸» نیز در سومین هفته نمایشش در مجموع ۱۰۰ میلیون دالر در آمریکای شمالی فروش کرد. این فلم که همه بازیگرانش را هنرپیشههای زن تشکیل میدهند محصولی از کمپانی برادران وارنر و ویلیج رودشاو پیکچرز است و این هفته ۱۱.۶ میلیون دالر به فروش قبلیاش اضافه کرد. این فلم در بازار بینالمللی نیز ۲۶.۹ میلیون دالر فروخت تا مجموع فروش جهانیاش را به ۱۷۱ میلیون دالر برساند.
در مکان چهارم فلم دیگری از کمپانی برادران وارنر با عنوان «برچسب» یا «تگ» جای دارد که ۸.۲ میلیون دالر دیگر فروخت. این کمدی بهاین ترتیب ۳۰ میلیون دالر در بازار داخلی در دو هفته فروش کرده است. بودجه ساخت این فلم ۲۸ میلیون دالر بود.
«دد پول۲» با فروش ۵.۲ میلیون دالر دیگر در مکان بعدی جای دارد. این فلم تاکنون از فروش ۳۰۰ میلیون دالری در بازار داخلی آمریکا عبور کرده و در بازار جهانی نیز از مرز ۷۰۰ میلیون دالر گذشته است. «ددپول» اصلی در نهایت در باکس آفیس آمریکا ۳۶۳ میلیون دالر و در بازار جهانی ۷۸۳ میلیون دالر فروخته بود.
در همین حال «سولو: داستانی جنگ ستارهای» پس از پنج هفته در آمریکای شمالی به فروش ۲۰۰ میلیون دالر رسید و در بازار بینالمللی نیز ۲ میلیون دالر دیگر فروخت تا مجموع فروشش را به رقم ۳۵۳.۵ میلیون دالر برساند. این فلم در مکان ششم پرفروشهای هفته جای دارد.
به لطف فلمهای «سقوط پادشاهی» و «شگفتانگیزان ۲» بازار داخلی آمریکا در مقایسه با همین مقطع زمانی در سال پیش رشدی ۹۷.۳ درصدی را تجربه کرده است. امسال در حالی که «سقوط پادشاهی» به تنهایی ۱۵۰ میلیون دالر فروش کرده است، سال پیش مجموع ۱۰۵ فلم به رهبری «تبدیل شوندگان: آخرین شوالیه» در نهایت ۱۴۱.۹ میلیون دالر فروخته بودند.