صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آکادمی اسکار رکورد زد

آکادمی اسکار رکورد زد

آکادمی اسکار امسال با دعوت از ۹۲۸ نفر از چهرههای سینمایی، رکوردی در زمینه افزایش اعضایش به جای گذاشت و در این میان از سه چهره ایرانی نیز دعوت کرد.
در حالی که آکادمی اسکار سال پیش از ۷۷۴ عضو جدید برای پیوستن به آکادمی خبر داده بود امسال با دعوت از ۹۲۸ نفر دست به اقدامی متفاوت زده است.
این در حالی است که سال ۲۰۱۶ از ۶۸۳ نفر و سال ۲۰۱۵ از ۳۲۲ نفر برای پیوستن به آکادمی دعوت شده بود که در جای خودش ارقام بزرگی محسوب میشدند.
از ایران حسین جعفریان از فلم «فروشنده» در بخش فلمبرداران، علی عسگری و فرنوش صمدی سازندگان فلم «سکوت» و «نگاه»  در میان سازندگان انیمیشن و فلم کوتاه از جمله افرادی هستند که برای پیوستن به آکادمی اسکار انتخاب شدهاند.
افزایش اعضای آکادمی به بیش از ۹۲۰۰ نفر تلاشی برای افزایش تنوع است که از سال ۲۰۱۶ و با هشتگ اسکار خیلی سفید است ایجاد شد. دو هفته پس از شروع این کمپین آکادمی اعلام کرد هدفش دو برابر کردن اعضا تا سال ۲۰۲۰ با افزودن بر تعداد اعضای جدید و انتخاب در میان زنان و رنگین پوستان خواهد بود. 
در صورتی که همه اعضای دعوت شده در سال ۲۰۱۸ به این دعوت پاسخ مثبت بگویند اعضای آکادمی به رقم ۹۲۲۶ نفر خواهد رسید.
در عین حال این افراد اگر دعوت را بپذیرند میزان اعضای آکادمی در میان رنگینپوستان را که در سال ۲۰۱۷ برابر ۱۳ درصد بود به ۱۶ درصد در سال ۲۰۱۸ میرسانند.
در همین حال در میان افراد جدید ۴۹ درصد زن هستند که موجب میشود میزان زنان عضو اسکار از ۲۸ درصد زن در سال ۲۹۱۷ به ۳۱ درصد افزایش یابد.
بازیگرانی چون دانیل کالویا، میندی کالینگ، تیفانی هدیش، کمیل نانجیانی، بلیک لایولی، امی شومر، دیو چاپل، میلس تلر، راندال پارک، دیسی ریدلی، تیموتی شالامه، هونگ چائو، امیلی کلارک، لنا هیدی، رجینا هال، رشیدا جونز، لیلی جیمز، لیلی کالینز در میان دعوت شدگان امسال جای دارند.
بازیگران حدود ۲۰ درصد اعضای اسکار را تشکیل میدهند که بزرگترین شاخه اسکار است.
اعضای جدید از ۵۹ کشور مختلف دعوت شدهاند.
در میان نویسندگان جی کی رولینگ و در میان کارگردانها شان بیکر سازنده «پروژه فلوریدا» از جمله دعوت شدگان به اسکار هستند.
کونزنی والیس با ۱۴ سال سن جوانترین دعوت شده به اسکار است و سوفیا گولادولینا آهنگساز ۸۶ ساله مسنترین عضو دعوت شده است. از این میان ۱۷ تن برنده اسکار هستند و ۹۲ نفر نامزد دریافت اسکار شدهبودند.
شاهرخ خان و طاهر رحیم نیز در میان مدعوین هستند.