صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعتراض اهالی فرهنگ و هنر به انتقال آرشیو «افغان‌فلم» به ارگ ریاست جمهوری

اعتراض اهالی فرهنگ و هنر  به انتقال آرشیو «افغان‌فلم» به ارگ ریاست جمهوری

بیش از ۱۳۰ چهره فرهنگی و هنری افغانستان در نامهای سرگشاده به تصمیم دولت افغانستان برای انتقال آرشیو موسسه ‹افغانفلم ‹ به ارگ ریاست جمهوری و فروش زمین این موسسه به سفارت بریتانیا اعتراض کرده‌‌اند.
رهنورد زریاب، رویا سادات، عتیق رحیمی، صدیق برمک، ممنون مقصودی، وسیمه بادغیسی، صحرا موسوی، لینا علم، حسین دانش و اسد بدیع از جمله ۱۳۵ امضاکنندهاین نامه سرگشاده هستند.
افغانفلم اصلیترین نهاد دولتی سینمایی افغانستان است که در سال ۱۳۴۷ ایجاد شد و آرشیو ۹۰ سالهاین موسسه حاوی آثار مستند فراوانی است که از جنگهای داخلی دهه ۹۰ میلادی و حاکمیت طالبان به صورت معجزهآسا نجات یافته است.
حالا گزارش شده که دولت افغانستان قرار است در اقدامی بیسابقه آرشیو «افغان فلم» را به ارگ ریاست جمهوری انتقال دهد و زمین این نهاد سینمایی را به سفارت بریتانیا در کابل بفروشد.
منابع وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با تایید این خبر گفتهاند که «افغان فلم» همچنان به عنوان یک نهاد باقی میماند.
رسول باوری، دستیار وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان به بیبیسی گفت: «آرشیو افغان فلم در هر جای افغانستان و در هر جای کابل که باشد، در شرق، غرب، جنوب، شمال یا هم در ارگ، مطابق طرزالعملی که داریم، از آن استفاده صورت گرفته میتواند، متاسفانه یک تعداد سیاسیون فعالیتهای فرهنگی را برای اهداف سیاسی خود استفاده میکنند.»
در نامه سرگشاده چهرههای فرهنگی افغانستان آمده کهاین تصمیم دولت «بدون مشورت، همفکری و نظرخواهی از فلمسازان و جامعه فرهنگی-هنری افغانستان» گرفته شده و در آن ماهیت انتقال آرشیو «افغان فلم»به «مکان غیرقابل دسترس و سیاسی» خلاف کنوانسیون میراث فرهنگی-معنوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونیسکو) خوانده شده است.