صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مخاطبان تلویزیونی «نت‌فلیکس» را برگزیدند

مخاطبان تلویزیونی «نت‌فلیکس» را برگزیدند

۲۷ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی «والاستریت» به «نتفلیکس» رای دادند تا این شبکه به عنوان پربینندهترین سایت در میان مخاطبان تلویزیون انتخاب شده و از سایت «یوتیوب» پیشی بگیرد.
در نظرسنجی درباره میزان بیننده تلویزیونی که توسط شرکت «کاوِن اند کو» از والاستریت انجام شد، «نتفلیکس» با جلب آرای ۲۷ درصدی پربینندهترین سایت شناخته شد.
«نتفلیکس» به عنوان پربینندهترین سایت انتخاب شد و «تلویزیون کابلی آمریکا» و «یوتیوب» در جایگاه دوم و سوم نظرسنجی شرکت «کاوِن اند کو» از والاستریت، قرار گرفتند.
در این تحقیق ۲۵۰۰ شرکتکننده بزرگسال حضور داشتند و از آنها در مورد پلتفورمهای استفاده شده برای تماشای ویدیویی و تلویزیونی سوال شد. در این نظرسنجی، نتفلیکس با ۲۷ درصد تمام پاسخ دهندگان در جایگاه اول قرار گرفت. تلویزیون کابلی آمریکا با ۲۰ درصد دوم شد، یک شرکت صوتی و تصویری و «یوتیوب» نیز با ۱۱ درصد در جایگاه چهارم این نظرسنجیایستاد.
در بخشی دیگر از این نظر سنجی که از افراد بین سنین ۱۸ تا ۳۴ ساله سوال شد ۴۰ درصد محتوای تلویزیونی خود را از طریق «نتفلیکس» تماشا میکنند، ۱۷ درصد «یوتیوب»، ۱۲/۶ درصد تلویزیون «کابل اصلی»، ۷/۶ درصد سایت «هولو»( Hulu ) و ۷/۵ درصد نیز «پخش تلویزیونی»(broadcast TV ) را تماشا میکنند.
طبق این تحقیق آن دسته از آمریکاییهایی که در بخش خدمات سنتی پرداختی تلویزیون( traditional pay-TV service ) استفاده میکنند برای آنها «کابل اصلی» در جایگاه نخست این نظرسنجی قرار میگیرد و نتفلیکس با آماری بسیار نزدیک در جایگاه دوم قرار میگیرد. برای آن دسته از بینندگانی که از «بسته سنتی تلویزیونی» (traditional TV package ) استفاده میکنند نیز «کابل اصلی» با ۲۶ درصد در جایگاه اول، «نتفلیکس» با ۲۴ درصد در جایگاه دوم و « broadcast TV » با ۱۹ درصد در جایگاه سوم قرار دارد.
«جان بلکلِج» مدیر این پروژه تحقیقاتی از شرکت «کاوِن اند کو» والاستریت در مورد نتیجهاین تحقیق گفت: در بلندمدت نتفلیکس قادر خواهد بود به شکل فزایندهای مطالب متنوع ارائه دهد که منجر بهایجاد ارزش افزوده بسیار بالایی برایاین شرکت خواهد بود.