صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

موعد برگزاری «کن» هفتاد و دوم

موعد برگزاری «کن» هفتاد و دوم

هفتاد و دومین دوره جشنواره فلم کن از تاریخ ۱۴ تا ۲۵ می ۲۰۱۹ (۲۴ ثور تا چهارم جوزا ۹۸) برگزار میشود.
به نقل از هالیوود ریپورتر، هفتادودومین دوره جشنواره فلم کن از تاریخ ۱۴ تا ۲۵ می ۲۰۱۹ (۲۴ ثور تا چهارم جوزا ۹۸) برگزار میشود.
تاریخ جشنواره فلم کن در سال ۲۰۱۸ با تغییراتی همراه شد تا فصل جدیدی از این رویداد معتبر سینمایی پس از برگزاری جشن تولد ۷۰ سالگی جشنواره در سال ۲۰۱۶ آغاز شود. جشنواره فلم کن امسال نیز با وضع و اجرای چند قانون جدید برگزار شد که از آن جمله میتوان از نمایش همزمان فلمها برای اهالی رسانه و عموم مردم  نام برد. این تصممیم به جهت جلوگیری از لو رفتن فلمها پیش از نمایش عمومی در جشنواره اتخاذ شد.