صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شکست سنگین پرهزینه‌ترین فلم تاریخ چین

شکست سنگین پرهزینه‌ترین فلم تاریخ چین

فلم سینمایی «آسورا» که با رقمی بالغ بر ۸۵ میلیون دلار ساخته شده، پس از افتتاحیهای ناامید کننده از پرده های سینما در چین پایین کشیده شد.  فلم حماسی «آسورا» که با بودجه ساخت ۸۵ میلیون دلاری گرانقیمتترین فلم تاریخ سینِما چین لقب گرفته بود، به دلیل عملکرد ضعیف در گیشه از پرده پایین کشیده شد.
در این فلم که مبلغ زیادی صرف ساخت جلوههای ویژه پیچیده آن شده است، برخی از مشهورترین ستارههای سینمای چین جلوی دوربین رفتهاند.
در بیانیه رسمی که برای جمع کردن این فلم از سینماها منتشر شده، آمده است: «از آنها که موفق به تماشای آن در روزهای اکران نشدند و از همه هموطنان چینی و افراد خارجی که در ۶ سال گذشته در تولید فلم سهم داشتند، عذرخواهی میکنیم. »
فلم «آسورا» با الهام از داستان یکی از نیمهخدایان اساطیر بودایی ساخته شده و «وو لی» ستاره جوان سینمای چین در آن بازی کرده است. پیش از اکران فلم تهیهکنندگان اثر مطمئن بودند که در گیشه به موفقیت میرسند. آنها در مطلبی در این باره نوشته بودند: ««آسورا» ایده بسیار خلاقانهای دارد. ما قصد داریم با این فلم اعتمادبهنفس فرهنگی خود را افزایش دهیم و افراد مستعد بیشتری را تربیت کنیم. »
در نهایت فلم اکران شد و تماشاگران به آن امتیاز بسیار پایینی دادند و در سایت محلی «دوبان» که در چین برای نقد فلم مرجع محسوب میشود از ۱۰ امتیاز ممکن فقط ۳ امتیاز به دست آورد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده تهیهکنندگان «آسورا» باور دارند که هجمههای سازمانیافته دلیل اصلی واکنش منفی جامعه نسبت بهاین فلم است. تهیهکنندگان اثر مدعی شدهاند که گروهی از نویسندگان و منتقدان ناشناس با عنوان «ارتش دریا» با دریافت پول نقدهای منفی علیه فلم منتشر کردهاند.
البته پایین آمدن فلم از پرده به معنای پایان کار «آسورا» نیست چرا که تهیهکنندگان قصد دارند پس از اعمال تغییرات دوباره فلم را اکران کنند.