صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

از کارکردهای رؤیا سادات برای سینمای افغانستان قدردانی شد

از کارکردهای رؤیا سادات برای سینمای افغانستان قدردانی شد

در این نشست برای ستایش از کارکردهای اخیر رؤیا سادات، یک لوح تقدیر از سوی اتحادیه سینماگران افغانستان به او داده شد.
از کارکردهای هنری رؤیا سادات، یکی از فلم سازان پرآوازه کشور، در یک همایش در دانشگاه کابل بزرگداشت شد.
مسئولان افغان فلم و شماری از نهادهای ملی و خارجی در این همایش کارکردهای رؤیا سادات را نمونهای از سنت شکنیها در جامعه افغانستان خواندند و فعالیتهای رؤیا سادات را در سینمای کشور فریادی در برابر تبعیض عنوان کردند.
در این نشست برای ستایش از کارکردهای اخیر رؤیا سادات، لوح تقدیری از سوی اتحادیه سینماگران افغانستان به او داده شد.
سیما سمر، ریس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، گفت: «رؤیا سادات بدون هیچ نوع تبعیض و بدون هیچ گونه مرزی نشان داده است که زنان افغانستان یا مردم افغانستان در مجموع و بهخصوص زنان که همیشه زیر چادری و بدون هویت و بدون چهره اصلی خود میگردند، چهره دیگری هم دارند که میتوانند خلاق و راهگشا باشند.»
جوان شیر حیدری، رئیس اتحادیه سینما گران افغانستان، گفت: «بانوانی که در راه رشد فرهنگ و هنر این وطن مبارزه میکنند، مجادله میکنند و تفحص میکنند راه شان بسیار راه زیباست.»
این همایش به همکاری افغان فلم، انستیتوت فرانسه، گویته انستیتوت و اکادمی هنر و علوم سینمایی برگزار شد.