صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تام کروز راس باکس آفیس را گرفت

 تام کروز راس  باکس آفیس را گرفت

«مأموریت غیرممکن- فالآوت» با فروش بیش از ۶۱ میلیون دالر در افتتاحیه خود در آمریکا در صدر باکسآفیس نشست.
تام کروز با قسمت جدید «مأموریت غیرممکن» یکی از بهترین دستاوردهایاین مجموعه را تجربه کرد. این فلم بازگشتی دوباره برای کروز است که با فلمهای اخیرش از جمله «مومیایی» و «جک ریچر: هرگز برنگرد» موفقیت چندانی کسب نکره بود.
کمپانی پارامونت با اکران «مأموریت غیرممکن- فالآوت» فروشی ۶۱.۵ میلیون دالری را در سه روز نخست نمایش این فلم در آمریکا ثبت کرد. این فلم با نمایش در ۴۳۸۶ سالن سینما موفق شد بهترین افتتاحیهاین مجموعه را به دست آورد. فلم «فال آوت» در بازار بینالملی نیز ۹۲ میلیون دالر فروخت. این مبلغ از افتتاحیه فلم در ۳۶ بازار بینالمللی به دست آمده است. این در حالی است که چین از ۳۱ آگوست به تماشایاین فلم مینشیند.
پیش از این فلم، قسمت دوم این مجموعه با فروش ۵۷.۸ میلیون دالر رکورددار بود زیرا «مأموریت غیرممکن: ملت سرکش» در افتتاحیه ۵۵.۵ میلیون دالر فروخته بود. با این حال بالاترین فروش در افتتاحیه فلمی از تام کروز هنوز متعلق به «جنگ دنیاها» است که فروش ۶۴.۸ میلیون دالری را کسب کرده بود.
درعین حال پرفروشترین قسمت این مجموعه «مأموریت غیرممکن: پروتوکل روح» بود که ۶۹۴.۷ میلیون دالر در مجموع در دنیا فروش کرد. این مجموعه تاکنون ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر در جهان فروخته است. این مجموعه از سودآورترین محصولات پارامونت پیکچرز بوده است.
این در حالی است که قسمت ششم این مجموعه کهاین روزها روی پرده است با نظرات خوب از سوی منتقدها روبهرو شده و بهترین نقدها را از میان همه فلمهای مجموعه نصیب خود کرده و تاکنون امتیاز ۹۷ درصدی در سایت راتن تومیتوز دارد.
با این حال فلم دوم «ماما میا!» همچنان جایگاه دوم فهرست پرفروشهای آمریکا را در اختیار دارد و در دومین هفته اکرانش فروشی ۱۵ میلیونی را ثبت کرده است تا مجموع فروشش را به رقم ۷۰.۴ میلیون دالر برساند.
«اکوالایزر۲» در مکان سوم جای گرفته و در هفته دوم فروشش ۱۴ میلیون دالر دیگر فروخته است.
انیمیشن «هتل ترانسیلوانیا» نیز جایگاه چهارم را اشغال کرده و ۱۲.۳ میلیون دالر دیگر فروخته تا در سه هفته مجموع فروشش برابر ۱۱۹.۲ میلیون دالر باشد.
فلم جدیدی که در میان پنج فلم پرفروش جای گرفته انیمیشن تازه وارد «تایتانهای نوجوان به سینما میآیند!» است که با نمایش در ۳۱۸۸ سالن سینما فروشی ۱۰.۵ میلیون دالر را ثبت کرده است. کریستن بل، جیمز کوردن، اسکات مینوایل از صداپیشگان این انیمیشن هستند که از کمپانی وارنر برادرز انیمیشن است. 
در مکانهای بعدی «مرد مورچهای و زنبورک»، «شگفتانگیزها ۲»، «دنیای ژورأسیک: سقوط سلطنت» جای دارند.