صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معرفی رمان «دختران تالی» اثری از سیامک هروی

معرفی رمان «دختران تالی»  اثری از سیامک هروی

دختران تالی، دهمین اثر سیامک هروی نویسنده اهل افغانستان است. این رمان ۴۶۴ صفحه با تیراژ یک هزار نسخه از سوی نشر زریاب در کابل منتشر شده است و همینگونه از سوی نشر نبشت در آمازون به صورتی جهانی نیز منتشر شده است. این رمان که به تازگی به بازار کتاب عرضه شده مورد استقبال خوانندگانی زیادی قرار گرفتهاست. پیرامون این رمان نویسندهها و منتقدینِ زیادی نقد نوشته و مورد بررسی قرار دادهاند. رمان از مرگ دوتن در دشت «بکواه» آغاز میشود و رفته رفته راویهای دیگری به آن اضافه میشوند. در جریان داستان، رمان بند و بست خورده و از همانجا که آغاز شده بود به پایان میرسد. قهرمان اصلی داستان «کوثر» دختری باهوشیست که در میان کوهسار زندگی میکند. او در کودکی سختیهای زیادی را سپری نموده تا اینکه بزرگ میشود، با بزرگ شدن دنیای پیرامونش را نیز میشناسد. با آدمهای زیادی مبارزه میکند و با همینحال هم به پیشرفت، تحصیل و آزاد فکر میکند.
«دختران تالی» قصه دخترانی بادغیس است که از اوایل تولد، آنها را «عاجزه» و «سیاسر» میدانند و به آنها به چشم طعمهی برای پولدار شدن و موجودی برای شهوترانی نگاه میکنند. طوریکه همه میدانیم این امر نه تنها در بادغیس و مناطقش، بلکه در تمام ولایات افغانستان اینگونه رخدادها بصورت فراوان اتفاق میافتد.
نویسنده در این رمان به وضعیت رقتبار زندگی مردم ولایت بادغیس پرداخته است. او میکوشد تا با نمادین ساختن «کوثر»، «گیسو»، «نگین»، «سیمین» و چند زن دیگر، دشت و کوه جوند را بگردد و ظلم ملاها، اربابان و قدرتمندان را بیابد و انعکاس بدهد. آقای سیامک که درکِ درستی از وضعیت زندگی مردم دارد رسم و رواج، مشکلات، ظلم، فقر و عقبماندگی تاریخی مردم را در قالب این رمان بهخوبی به تصویر میکشد.
شخصيتهاى اين رمان هر كدام دنياى پر از ستم و سيهروزى را تجربه كرده است. اين اشخاص چنان دردآلود و ستمديده اند كه داستانهاىشان با گوشِ دل شنيده مىشوند و با شنيدن آنها آدم يک درد بزرگ ديگر اين كشور را حس مىكند. به پندار من بيشتر شخصيتهاى رمان واقعى اند. سوژه چنان واقعيت زنده‌‌یى جامعه است كه گويى نويسندۀ كتاب، يك مشكل جدى جامعه را با نمونه بردارى از انواع آن به شكل همهجانبه و جامع بيان كرده و مثالهاى زنده آورده است. رمان «دختران تالى» روايت ملموس سيهروزى پنهان و خاموش دختران مناطق دور دست كشور است كه در انواع ظلم و ستم مىسوزند. لايههاى عمیق اين ستم را هروی بسيار ماهرانه و عالى واكاوى و بهصورتی بسیار جذابی در رمانش جای دادهاست.
مجموعه کتابهای که در طول چندسال از سیامک هروی به چاپ رسیده عبارتاند از:
مرغ تخم طلایی (مجموعه قصههای عامیانه)، مردههای عصبانی (مجموعه طنز)، اشکهای تورنتو در پای درخت انار (رمان)، گرگهای دوندر (رمان)، سرزمین جمیله (رمان)، تالان (رمان)، گرداب سیاه (رمان)، بازگشت هابیل (رمان)، بوی بهی (مجموعه داستان کوتاه)، دختران تالی (رمان)