صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رییس گلدن گلوب از تغییرات در اسکار حمایت کرد

رییس گلدن گلوب از تغییرات در اسکار حمایت کرد

رییس انجمن مطبوعات خارجی هالیوود که اهدا کننده جوایز گلدن گلوب است، از تغییرات در اسکار حمایت کرد.
مهر تاتنا رییس انجمن مطبوعات خارجی هالیوود (HFPA ) از بازنگری آکادمی اسکار نسبت به برخی از مقررات آن حمایت کرد.
وی گفت: من آنها را درک میکنم. آنها باید برخی کارها را انجام بدهند تا بتوانند مخاطبان را حفظ کنند و ایده آنها ایده خوبی بود.
لنا وایت برنده جایزه امی نیز با حمایت از این نظر گفت: فکر میکنم اسکار باید دست به تغییر بزند. آنها نیاز به تغییر دارند زیرا جهان در حال تغییر است، مخاطبان در حال تغییر هستند، مردم در حال تغییر هستند.
با این حال بازیگران زیادی بودند که خیلی از افزودن بخش فلم مردم پسند به بخش جایزههای اسکار حمایت نکردند.
کانی برایتون از جمله این چهرهها بود که پرسید: همه اینها برای پول بود؟ یعنی برمبنای این فلم مردم پسند انتخاب میشود؟ چنین چیزی را دوست ندارم.
برخی از چهرههای داخل صنعت سینما نیز معتقد بودند انتخاب فلم مردم پسند در نهایت به این منتج میشود که ستارههای بیشتری جذب فلمهای بلاکباستر و پرفروش شوند.
تاتنا که هندی تبار است در این باره گفت: فکر میکنم تماشاگران جوانتر میتوانند جذب چنین چیزی شوند، آنها سراغ فلمهای کوچک نمیروند اما نمیدانم چنین چیزی در کل تأثیری داشته باشد یا نه و باید منتظر ماند و دید چه پیش میآید.
تیم رابینز بازیگر مشهور نیز از جمله چهرههایی بود که درباره نگه داشتن مراسم اسکار در سقف سه ساعت اظهار نظر کرد و گفت: مثلا بخش تدوین یک بخش اساسا ضروری در فلم سازی است. یک تدوینگر بزرگ میتواند یک فلم فوقالعاده از آب دربیاورد. چه کسی هست که تصمیم میگیرد کدام بخشها خلاق هستند یا نیستند و باید مستقیم پخش شوند و یا بعد در تدوین اضافه شوند؟
رابینز افزوده است: من اصلا به طول مراسم اسکار فکر نمیکنم. باید این چیزها راحتتر گرفته شود. اصلا دلیل ندارد نظمی در این باره وجود داشته باشد، اسکار باید یک مهمانی راحت باشد نه مقید. 
در عین حال جیسون بلام تهیه کننده و بنیانگذار کمپانی بلامهاوس معتقد بود این تغییرات ضروری است و آکادمی باید تلاش کند تا آنجایی که میتواند سرگرمکننده و تماشایی باشد و با این تصمیمها گامی درست به جلو برداشته شده است.
این تهیه کننده که فلم «مرد کوکلاکس کلان سیاه» ساخته اسپایک لی را تهیه کرده در حالی نظراتش را ابراز کرد که کارگردان وی از هر نوع اظهار نظری در این باره خودداری کرد و گفت اطلاع زیادی در این باره ندارد.