صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اهدای جوایز ۲۰۲۰ انجمن کارگردانان آمـریکا دو هفته پیش از اسکار

اهدای جوایز ۲۰۲۰  انجمن کارگردانان آمـریکا دو هفته پیش از اسکار

انجمن کارگردانان آمریکا ۲۵ جنوری ۲۰۲۰ را به عنوان تاریخ برگزاری هفتاد و دومین دوره مراسم اهدای جوایز خود تعیین کرد که حدود دو هفته پیش از مراسم اسکار خواهد بود.
انجمن کارگردانان آمریکا خبر زمان برگزاری هفتاد و دومین دوره مراسم اهدای جوایز خود را روز سه شنبه ۲۸ اگست یک روز پس از آن اعلام کرد که انجمن بازیگران آمریکا ۲۶ جنوری ۲۰۲۰ را به عنوان تاریخ برگزاری ۲۶مین دوره جشن سالانه خود و انجمن تهیهکنندگان آمریکا روز ۱۸ جنوری ۲۰۲۰ را به عنوان تاریخ ۳۱مین دوره مراسم خود تعیین کرده بودند.
آکادمیعلوم و هنرهای سینمایی نیز به تازگی اعلام کرده بود که مراسم اسکار در سال ۲۰۲۰ دو هفته زودتر در تاریخ ۹ فبروری برگزار میشود و البته این تغییرات قوانین که ایجاد بخش جنجالی فلم منتخب مردم و محدود کردن پخش تلویزیونی به مدت سه ساعت قسمتی از آنها هستند. در واکنش به کاهش میزان اعتبار مراسم و نگرانی بابت تماشاگرانی که از تعداد رو به رشد جوایز تلویزیونی خسته شدهاند اعمال میشود. این موضوع در نتیجه منجر به آن شده که اتحادیههای هالیوود دوره زمانی فصل جوایز سال ۲۰۲۰ را کوتاه تر کنند. انجمن کارگردانان آمریکا مکان برگزاری مراسم سال ۲۰۲۰ را اعلام نکرد. هفتاد و یکمین دوره جوایز انجمن کارگردانان آمریکا ۲ فبروری ۲۰۱۹ در سالن ری دالبی درهالیوود برگزار میشود.
در آخرین دوره جوایز انجمن کارگردانان آمریکا، گی یرمو دل تورو جایزه بهترین دستاورد کارگردانی را برای فلم «شکل آب» بدست آورد که در ادامه توانست جایزه بهترین فلم و بهترین کارگردانی اسکار را نیز از دیگر رقبا برباید.
جایزه انجمن کارگردانان آمریکا یکی از مهم ترین و برترین شاخصها از نظراسکار است.
این جایزه از سال ۱۹۴۸ تا کنون تنها در ۷ مورد با اسکار مغایرت داشته است. آخرین تفاوت این دو به سال ۲۰۱۳ و جایزه بهترین کارگردانی بن افلک برای فلم «آرگو» در انجمن کارگردانان آمریکا بر میگردد که در جوایز اسکار حتی نتوانست نامزد دریافت جایزه بهترین کارگردانی شود.