صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک اتفاق ویژه برای «خشت و آینه»

یک اتفاق ویژه  برای «خشت و آینه»

فروش چین «مأموریت: غیرممکن-فالآوت» را صدرنشین کرد.
«مأموریت: غیرممکن-فالآوت» با فروش ۷۷ میلیون دالر در چین در راس باکس آفیس جهان قرار گرفت.
«مأموریت: غیرممکن-فالآوت» به لطف فروش ۷۷.۳ میلیون دالری در اکران آغازینش در چین، در راس باکس آفیس جهان قرار گرفت. رقم فروش این فلم در پایان هفته با احتساب فروش ۸۹.۱ میلیون دالر در ۶۵ بازار جهانی در خارج از آمریکا، در مجموع به ۴۴۲.۷ میلیون دالر رسید که با احتساب فروش ۲۰۰ میلیون دالر در آمریکای شمالی توانست به رقم فروش ۶۴۹ میلیون دالر در جهان دست یابد.
این جایگاه به عنوان بزرگترین افتتاحیه برای مجموعه «مأموریت: غیرممکن» و فلم های تام کروز در کشور چین شناخته میشود. ششمین قسمت مجموعه «مأموریت: غیرممکن» در دیگر کشورها از جمله ایتالیا در ۶۹۶ سینما ۲.۷ میلیون دالر، یونان در ۹۹ سینما ۳۹۷ هزار دالر، فرانسه در ۴۷ سینما ۱.۳ میلیون دالر، جاچان در ۳۶۷ سینما ۱.۳ میلیون دالر و آلمان در ۴۷۶ سینما ۹۱۹ هزار دالر بدست آورد.
در همین حال فلم «آسیایی های خرپول» در هفته اول اکرانش در استرالیا به فروش ۵.۴ میلیون دالر دست یافت و مجموع  فروشش  در پایان هفته در ۲۴ کشور دنیا به ۱۰.۴ میلیون دالر رسید. این کمدی رمانتیک برادران وارنر که میزان فروشش در آمریکای شمالی از ۱۰۰ میلیون دالر فراتر رفته است در خارج از آمریکا تاکنون در مجموع ۱۹.۹ میلیون دالر فروش داشته است.
فروش «آسیایی های خرپول» در سایر بازارهای برتر دنیا بدین شرح است: در سنگاپور در ۴۷ سینما ۱.۱ میلیون دالر، در فیلیپین در ۱۷۷ سینما ۷۴۹ هزار دالر و در مالزیا در ۱۵۵ سینما ۴۷۶ هزار دالر.