صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نشنال جئوگرافیک «داستان خدا» را با مورگان فریمن ادامه می‌دهد

نشنال جئوگرافیک  «داستان خدا»  را با مورگان فریمن ادامه می‌دهد

شبکه نشنال جئوگرافیک اعلام کرد پس از تحقیقات گسترده درباره مورگان فریمن و اتهاماتی که به وی وارد بود، تولید برنامه «داستان خدا» با اجرای وی را از سر میگیرد.
شبکه نشنال جئوگرافیک در بیانیه روز جمعه خود اعلام کرد: ما رابطه طولانی مدتمان با مورگان فریمن در مجموعه های تحسین شده «داستان خدا» و «داستان ما» را ارج مینهیم. وقتی ما از اتهامات اخیر به آقای فریمن که ارتباطی به کار ما با وی نداشت مطلع شدیم، برای احتیاط تولید فصل جدیدمان را متوقف کردیم تا یک تحقیق کامل و جامع به سرپرستی شرکت فاکس که توسط یک بازپرس مستقل اجرا میشد انجام دهیم. نتایج این تحقیق نشان داد که هیچ اتفاق مهمی در طی کار ما با آقای فریمن رخ نداده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: ما اکنون تصمیم گرفتهایم که با تولید فصل سوم «داستان خدا» به جلو حرکت کنیم. این مجموعه  درک ما از مذهب و فرهنگ را در سراسر جهان گسترش داده و بسیاری از طرفداران ما را تحت تاثیر قرار داده است. اکنون به دنبال از سرگیری پیش تولید مجموعه در ماه سپتمبر هستیم. البته ما به عنوان یک کمپانی مسایل آزار و اذیت را بسیار جدی میگیریم و از نتایج تحقیقاتمان نیز مطمئن هستیم.
فصل جدید «داستان خدا» در سال ۲۰۱۹ روی کانالهای نشنال جئوگرافیک به طور جهانی پخش خواهد شد.
تولید مجموعه پس از آن متوقف شده بود که در ماه میطی گزارشی  ۸ زن با طرح شکایتی مدعی شده بودند از سوی مورگان فریمن مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند.
در پی این اتهامات مورگان فریمن ۲ بیانیه برای عذرخواهی از رفتار خود صادر و در بیانیه دوم چنین ادعا کرد: من هیچ گاه محیط ناامن کاری برای کسی ایجاد نکردم. به زنان تعرض نکردم و از آنها در ازای پیشرفت و استخدام درخواستی نکردم و همه این ادعاهای مطرح شده را کذب میدانم.