صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سارقان شیک پوش‌ مونث هم نتوانستند به مردم رو دست بزنند

سارقان شیک پوش‌ مونث هم نتوانستند به مردم رو دست بزنند

فلم «هشت یار اوشن» میخواهد بیانیهای زنانه درباره اوضاع کنونی هالیوود و اثر بخشی جنبش ME_too صادر کند.
سارقهای شیک پوشی که سرقتهای بزرگ و تمیز انجام میدهند در هر فلمی و در هر اثر نمایشی خیلی سریع محبوب میشوند و با مخاطبانشان رابطه برقرار میکنند. در واقع کهن الگوی رابینهوود هیچ وقت جذابیتهایش را در سینما از دست نمیدهد و برای مخاطبان همواره جذاب است.
اولین گروه شیکپوش سارقان در سینما را گروه فرانک سیناترا با همراهی دین مارتین، سمی دیویس جونیور، پیتر لافورد و جوی بیشاپ و... و. در فلم یازده فلم اوشن، محصول ۱۹۶۰ به کارگردانی لیوایس میلستون به نمایش گذاشتند که از قضا ناکامی سارقان در پایان فلم بسیار به موقعیت اثر لطمه زد.
اما پرسوناژ سارقان شیکپوش در فلم حماسه توماس کراین با درخشش استیو مک کوئین در سال ۱۹۶۸ آزموده شد و از قضا تبدیل به اثر عامهپسندانهای شد که همچنان قابل تماشا و اعتناست. موج دهه شصتی یازده یار اوشن با فلم سرقت (پیتر یتس) ادامه پیدا کرد و به تدریج اشکال مختلفی در سینما پیدا کرد تا در نهایت تبدیل به فلمی مثل سگهای انباری کوئینتین تارانیتو شد.
البته ریشه فلم یازده یار اوشن و سگهای انباری  پایهای استوار در نسخه بیهمتای ریفی فی (ژول داسن) دارند. در واقع بستر یازده یار اوشن و آثار مشابه با فلم ریفیفی (ژول داسن) است گذاشته شد. یازده یار اوشن را استیون سودربرگ در سال ۲۰۰۱ باسازی کرد و نسخه آداپته شده جدید با حضور ستارههای نظیر جورج کلونی با اقبال بیشتری روبرو شد. این توفیق باعث شد که نسخه ۱۲  و ۱۳ یار اوشن ساخته شود و دنبالههای سودربرگی بسیار موفق بودند.
فلم «۸ یار اوشن» روایت مونث مجموعه آثار اوشن است که در نسخه مردانه، دنی اوشن (جورج کلونی) و گروهی از کارشناسان طراز اول حرفهای برای سرقت از کازینوی مشهوری در لاسوگاس کنار یکدیگر جمعمیشوند. در فلم «هشت یار اوشن» سرقت بزرگ را دبی اوشن (ساندرا بولاک) انجام میدهد و سرقت در روز میهمانی سالانه مرکز مد مترو پولیتن نیویورک برنامه ریزی شده است.