صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رابرت ردفورد درباره بازنشستگی مطمئن نیست

رابرت ردفورد درباره بازنشستگی مطمئن نیست

بازیگر سرشناس دنیای سینما که چندی پیش گفته بود با فلم «پیرمرد و اسلحه» از دنیای بازیگری خداحافظی میکند، حالا میگوید چندان به این امر اطمینان ندارد.
در حالی که نمایش جدیدترین فلم رابرت ردفورد به عنوان بازیگر در جشنواره فلم تورنتو با اقبال بسیار تماشاگران روبه رو شد و منتقدان را به تحسین واداشت، خود وی گفته است خیلی هم اطمینان ندارد که این فلم آخرین حضور او روی پرده نقرهای باشد.
وی که چندی پیش گفته بود احتمالا با این فلم از دنیای بازیگری خداحافظی میکند گفته است حالا خیلی به این مساله اطمینان ندارد.
ردفورد که از اسطورههای دنیای سینما محسوب میشود گفت: نمیدانم واقعا این فلم آخرین فلمی باشد که در آن بازی میکنم.
بازیگر ۸۲ ساله که جشنواره فلم تورنتو دوشنبه شب شاهد اکران فلمش بود در حاشیه نمایش فلم افزود: نمیتوانم برای همیشه کنار بکشم.
اواخر ماه آگوست یعنی کمتر از یک ماه پیش و در جشنواره فلم تلوراید بود که ردفورد گفت: حقیقت این است که واقعا فکر میکنم وقتش رسیده است از بازیگری بازنشسته شوم. از وقتی ۲۱ سال داشتم دارم این کار را میکنم و روح و قلبم را برای آن گذاشتهام. حالا فکر میکنم کافی است. چرا وقتی زمان کمی پیش رو داری نباید این کار را بکنی؟ فقط باید رفت بیرون. به همین دلیل فکر میکنم باید بیرون بروم مخصوصا که فکر نمیکنم فلمی بهتر از این بخواهد نصیبم شود.
در همین حال سیسی اسپایک همبازی ردفورد در فلم «پیرمرد و اسلحه» ابراز امیدواری کرد که حضور او بر پرده نقرهای را برای همیشه از دست ندهیم. وی گفت ما همهاش با او صحبت میکنیم تا این کار را نکند.
دنی گلاور دیگر بازیگر این فلم هم گفت: به این موضوع فکر نمیکنم چون باور ندارم که او بازنشسته شود.
ردفورد در آخرین فلمش در نقش یک مرد ۷۰ ساله ظاهر شده که از بانک سرقت میکرد. از هم اکنون منتقدها احتمال دریافت یک اسکار برای ردفورد را در این نقش پیشبینی میکنند.
«پیرمرد و اسلحه» ۲۸ سپتمبر راهی سینماها میشود.