صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بلندپروازی‌ها در خاور دور

بلندپروازی‌ها در خاور دور

بنا بر پیشنهاد انجمن فلم کوریایجنوبی قرار است تشکیلاتی با عنوان «مرکز فلم آسیا» متشکل از مسئولان سینمایی بلندپایه و وزرای فرهنگ کشورهای آسیایی تشکیل شود.
به نقل از ورایتی، قرار است امروز دوشنبه ۸ اکتبر، انجمن فلم کوریای جنوبی (KOFIC ) از برنامه بلندپروازانه خود برای تاسیس «مرکز فلم آسیا» پرده بردارد. پیش بینی میشود این مرکز جدید به عنوان مرجعی برای سیاستگذاری و گسترش صنعت فلم منطقه عمل کند.
طرح پیشنهادی ایجاد این مرکز قرار است امروز در کنفرانسی به میزبانی انجمن فلم کوریا در حاشیه جشنواره بین المللی فلم بوسان برگزار شود. شرکای احتمالی مرکز فلم آسیا، روسای انجمنهای سینمایی و وزرای فرهنگ دیگر کشورهای آسیایی هستند که انتظار میرود امروز در این جلسه گرد هم جمع شوند.
انجمن فلم کوریا تمایل دارد این تشکیلات جدید در بوسان کوریای جنوبی مستقر باشد و پیشنهاد شده است بودجه مالی آن از محل مالیات ۳ درصدی بر فروش بلیتهای سینما تامین شود.
مغز متفکر پشت این ایده اوه سئوک گئون است که از اوایل سال جاری میلادی کنترل انجمن فلم کوریا را به دست گرفته و همچنان جاه طلبیهای خود را از زمانی که ریاست کمیسیون فلم بوسان را بر عهده داشت دنبال میکند. در زمان صدارت سئوک گئون بر این کمیسیون و با تلاشهای او بود که شبکه کمیسیونهای فلمهای آسیایی (AFCNet ) تشکیل شد و به عنوان مجموعهای شامل سازمانهای سینمایی نیمه دولتی کشورهای آسیایی پا گرفت.
بیست و سومین دوره جشنواره بین المللی فلم بوسان از ۴ اکتبر (۱۲میزان) آغاز شده و تا ۱۳ اکتبر (۲۱میزان) ادامه خواهد داشت.