صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رونمایی از «سنگ آسمانی» در کن

رونمایی از «سنگ آسمانی» در کن

ورنر هرتسوک کارگردان بزرگ آلمانی پس از بررسی آتشفشانهای فعال دنیا این بار به دنبال ساخت مستندی درباره شهابسنگها و ستارههای دنباله دار است.
به نقل از ورایتی، ورنر هرتسوک در حال ساخت مستند بلند «سنگ آسمانی» است. این مستند که در مراحل تولید قرار دارد درباره شهابسنگها و ستارههای دنبالهدار و تاثیرشان بر اسطوره شناسی و مذهب است. خریداران بینالمللی، برای اولین بار هفته آینده فلم را در بازار میپکام در کن خواهند دید. در مستند «سنگ آسمانی» فلمساز افسانهای دوباره با پروفسور کلایو اوپنهایمر همکاری میکند. هرتسوک و اوپنهایمرِ زمینشناس، پیش از این در مستند بلند «در ژرفای دوزخ» برای نتفلیکس همکاری کرده بودند.
در مستنند «در ژرفای دوزخ» که نامزد جایزه امی شد این دو در سراسر زمین مسافرت میکنند و به محل آتشفشانها سر میزنند و به بررسی تاثیر آتشفشانها بر بشریت میپردازند.
آندره سینگر و لوکی استیپهتیک (برادر ناتنی هرتسوک) تهیهکنندگان مستند «در ژرفای دوزخ» قرار است این مستند را نیز تهیه کنند. هرتسوک و اوپنهایمر هم به صورت مشترک این اثر را کارگردانی خواهند کرد.
در مستند «سنگ آسمانی» هرتسوک و اوپنهایمر دوباره به جهانگردی خود ادامه میدهند. آنها این بار به مکانهایی سر میزنند که بینش انسان را نسبت به شهابسنگها و ستارههای دنبالهدار افزایش داده به گونهای که به آنها کمک میکند تا بتوانند به ما درباره منشا حیات روی زمین بگویند.
فیگس جکمن رییس کمپانی اسپرینگ فلمز و یکی از تهیهکنندگان این مستند درباره این همکاری میگوید: ما واقعا هیجانزده هستیم که با ورنر هرتسوک و کلایو اوپنهایمر باردیگر و آن هم زمانی که هر دو نگاهشان را به سمت ستارهها میچرخانند، همکاری میکنیم.