صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در نقش عکاس مشهور جنگ جهانی

در نقش عکاس مشهور جنگ جهانی

«جانی دپ» در پروژه سینمایی «میناماتا» در نقش یک عکاس امریکایی ظاهر میشود.
فلم «میناماتا» به کارگردانی اندرو لِویتاس روایتگر سرگذشت «دبلیو یوجین اسمیت» عکاس جنگ جهانی دوم است که برای مجله «لایف» کار میکرد. «جانی دپ» در نقش اسمیت ایفای نقش میکند.
اندرو لِویتاس کارگردان، با اقتباس از کتاب «آیلین میوکو اسمیت» و «دبلیو یوجین اسمیت» با نگارش «دیوید کِی کِسلِر» این فلم را میسازد.
داستان با اسمیت منزوی و خلوتنشین آغاز میشود و روزهای افتخارآمیز جنگ جهانی دوم که سالهای سال از آن میگذرد. اما دوستی قدیمی و کمیسیونی از مجله لایف با سردبیری «رالف گرِیوز» او را متقاعد میکنند تا سفری به گذشته و به جاپان داشته باشد برای نوشتن داستانی بزرگ که نابودی ویرانگر یک جامعه ساحلی از طریق مسمومیت جیوه است.
تولید پروژه سینمایی «میناماتا» در ماه جنوری در صربستان آغاز شده و مرحله اصلی تولید در جاپان ادامه خواهد یافت.
کمپانی «هَنوِی فلمز» فروش بینالمللی این فلم را برعهده دارد و «امریکن فلم مارکت» نیز توزیع جهانی آن را عهدهدار خواهد بود.
لِویتاس کارگردان «میناماتا» میگوید: کار با جانی دپ برای نشان دادن کار آنها که خدمات قابل ملاحظهای کرده و اکنون در سکوت رنج میبرند برای ما مسولیتی است که نباید آن را سبک بشماریم. بسیاری چون «یوجین اسمیت» در سال ۱۹۷۱، که در نهایت تواضع و فروتنی و پس از سالها سختیها و رشادتهایش از جنگ جهانی آشکار شد، ما نیز نباید حتی برای خلق و روایت اینچنین داستان باشکوه و بزرگی برای جهانیان به خود مغرور باشیم.
جانی دپ علاوه بر این پروژه، بازی در فلم «در انتظار بربرها» در کنار «مارک رایلَنس» و «رابرت پَتینسون» را در برنامه خود دارد که تولید آن اواخر همین ماه در کشور مراکش آغاز خواهد شد.