صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کتاب میشل اوباما در دو هفته رکورد فروش کتاب را شکست

کتاب میشل اوباما در دو هفته رکورد فروش کتاب را شکست

کتاب میشل اوباما به جز آمریکا و کانادا در چندین کشور دیگر هم پرفروش بوده است
کتاب خاطرات میشل اوباما، همسر باراک اوباما، رئیسجمهوری سابق آمریکا ۱۵ روز پس از انتشار به پرفروشترین کتاب سال آمریکا تبدیل شده است.
طبق آمار منتشر شده، کتاب "میشل اوباما شدن" در مدت ۱۵ روز دو میلیون نسخه در آمریکا و کانادا فروش داشته است.
انتشارات پنگوئن، ناشر این کتاب گفته است کتاب خاطرات خانم اوباما به جز آمریکا و کانادا در استرالیا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کوریای جنوبی و آفریقای جنوبی هم پرفروش بوده است.
این کتاب، دریچهای است به زندگی شخصی خانم اوباما پیش و پس از ورود به کاخ سفید. او اولین بانوی اول آمریکایی آفریقاییتبار بود. باراک اوباما، شوهرش هم اولین رئیسجمهوری سیاهپوست آمریکا به شمار میرفت.
خانم اوباما در این کتاب به مشکلات ازدواجش از جمله سقط جنین اشاره کرده است. او گفته است چطور پس از دو بار حاملگی بیسرانجام، با لقاح مصنوعی بچهدار شده است.
خانم اوباما در این کتاب همچنین از دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا انتقاد کرده و گفته است "هرگز او را به خاطر گفتن این که شوهرش متولد آمریکا نبوده و به همین خاطر رئیسجمهوری مشروعی نیست نمیبخشد." خانم اوباما گفته است این کار آقای ترامپ "خانواده او را در معرض خطر قرار داده بود."