صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جشنواره کن: به اسکار اهمیت نمی‌دهیم

رئیس جشنواره کن: به اسکار اهمیت نمی‌دهیم

«تیری فرمو» دبیر باسابقه جشنواره کن به انتقادهای مربوط به این رویداد سینمایی و ترجیح استودیوهای فلمسازی به حضور در جشنواره «ونیز» و «تورنتو» پاسخ داد.
نقل از هالیوود ریپورتر، «تیری فرمو» دبیر جشنواره فلم کن در حاشیه برگزاری جشنواره فلم مراکش  در پاسخ به انتقادهایی مبنی بر عدم توفیق این جشنواره سینمایی در جذب فلمهای پرهزینه هالیوودی در سال اخیر و ترجیح استودیوهای بزرگ فلمسازی به حضور در ونیز و تورنتو در مقایسه با کن، ضمن تاکید بر ماهیت بینالمللی جشنواره فلم کن گفت: آمریکا همیشه معیار کن نیست و بخش رقابتی ما متنوع است. ونیز فلم «دزدان فروشگاه» ساخته «هیروکازو کورئیدا» و همچنین فلم «کفرناحوم» ساخته «نادین لبکی» را نداشت و مأموریت مطلق جشنواره کن این است که میزبان فلمهایی از سراسر جهان باشد.
وی ادامه داد: ما باید به این فکر دائم و دلمشغولی به فلمهای اروپایی و آمریکایی پایان دهیم، همانطور که دیدید «دزدان فروشگاه« از جاپان برنده نخل طلا شد و «کفرناحوم» از لبنان نیز جایزه هیأت داوران از آن خود کرد. ما معیارهای دیگری خارج از فصل جوایز سینمایی نیز داریم. برگزاری جشنواره کن در ماه میممکن است از سوی برخی استودیوهای فلمسازی برای ایجاد فضای مثبت رسانهای برای فلمها خیلی زود قلمداد شود اما ما به جوایز اسکار اهمیت نمیدهیم. اسکار فوقالعاده است و من هر سال در مراسم آن شرکت میکنم اما کن چیزی متفاوتی است.
«فرمو» همچنین گفت: اگر استودیوها از جشنواره کن عبور میکنند به دلیل بازتاب رسانهای جهانی آن است، چرا که نمایش فلم آنها در کن مورد پوشش رسانهها قرار میگیرد و این مشکل استودیوهاست. آنها فلمهای بزرگ خود را نمیفرستند چون از سوی رسانهها مورد قضاوت قرار میگیرند. با این وجود فلمهای محبوب همچنان میتوانند در فرش قرمز کن جایی برای خود داشته باشند، به همین دلیل است که ما امسال از فلم «سولو: داستانی از جنگ ستارگان» دعوت کردیم. زرق و برق فرش قرمز و ستارهها همچنان جنبهای مهم از جشنواره کن هستند و من همچنان عاشق پروژههای بزرگ سینمایی هستم و این محصولات باید در کن احساس راحتی کنند.
دبیر جشنواره کن همچنین اذعان کرد که خوشم نمیآید که برخی فلمها جشنوارههای دیگر را به کن ترجیح میدهند اما در نهایت هدفم حمایت از سینماست. جشنوارههای سینمایی چون کن، برلین و ونیز همگی دوست هستند و آنچه در این میان اهمیت دارد این است که فلمها جای خود را پیدا کنند.
«تیری فرمو» همچنین از ساخت دنبالهای بر مستند «لومیر!» خبر داد اما گفت نمایش آن حداقل در دو سال آینده خواهد بود.
«تیری فرمو» که از سال ۲۰۰۰ دبیر اجرایی جشنواره کن است، طی این سالها توانسته سلایق متنوعتری را چون فلمهای جریان اصلی باکیفیت و انیمیشن و مستند را در کنار آثار سینمای مولف به جشنوارهی کن بیاورد و با راهاندازی بخش کلاسیک در جشنواره کن تلاش زیادی برای ترمیم فلمهای کلاسیک ارزشمند سینمای جهان کرده است، ضمن این که وی ریاست جشنواره فلم «لومیر» را نیز در زادگاهش لیون فرانسه بر عهده دارد.