صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حنیف همگام کمدین و هنرمند افغانستان درگذشت

حنیف همگام کمدین و هنرمند افغانستان درگذشت

حنیف همگام، کمدین و هنرمند کشور پس از چاشت دیروز (شنبه) در کابل درگذشت.
بستگان آقای همگام میگویند که او از چندی بهاینسو به دلیل بیماری در شفاخانۀ ۴۰۰بستر در کابل بستری بود.
همگام، مدتی در تلویزیون طلوع به عنوان مجری و تهیه کنندۀ برنامه «زنگ خطر» کار کرد.
او در سال ۱۹۶۲ در کابل متولد شد و مکتب را نیز در همین شهر خواند. همگام رشتۀ تیاتر و سینما را در دانشکدۀ هنرهای دانشگاه کابل خواند.
او پس از فراغت از دانشگاه کابل، به کار در سینما و تیاتر رو آورد. همگام، در بیش از ۲۰ فلم نقش بازی کرده است.