صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شیامالان یک بار دیگر ترس آفرید

شیامالان یک بار دیگر ترس آفرید

ام. نایت شیامالان با فلم جدید فراطبیعیاش، فراتر از انتظارها ظاهر شد و یکی از بهترین فروشها را برای ماه جنوری به نام خود ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، «شیشه» یا «گلس» فلم جدید شیامالان به تنهایی روز جمعه ۱۶ میلیون دالر فروخت و فروشش در نخستین تعطیلات آخر هفته اکرانش در بازار داخلی آمریکا را به ۴۷.۱ میلیون دالر رساند. این فلم در ۳۸۴۱ سالن سینما و در ۴ روزی که تعطیلات آخر هفته مارتین لوتر کینگ بود، این موفقیت را کسب کرد. به نظر میرسد این فلم در میان همه فلمهایی که در تعطیلات پایان «هفته مارتین لوترکینگ»، اکران شدهاند سومین فلم پرفروش باشد و پس از افتتاحیه فلم «تکتیرانداز آمریکایی» کلینت ایستوود با فروش ۱۰۷.۲ میلیون دالری در سال ۲۰۱۵ و کمدی «تنها بران» با فروش ۴۸.۶ میلیون دالر قرار بگیرد.
در خارج از آمریکا نیز «شیشه» با فروش ۴۸.۵ میلیون دالر در ۵۵ بازار منطقه در ۳ روز موفق ظاهر شده و فروشش را در مجموع در بازار جهانی در چهار روز به ۹۵.۶ میلیون دالر رسانده است. این فلم که با بازی ساموئل ال جکسون، بروس ویلیس و جیمز مکاووی و بودجه ۲۳ میلیون دالری ساخته شده قسمت نهایی از سهگانه شیامالان است که فلم نخست آن ۱۹ سال پیش ساخته شد و با عنوان «نشکن» با بازی ویلیس و جکسون روی پرده رفت و ۳۰ میلیون دالر فروخت.
دومین فلم با عنوان «شکاف» در سال ۲۰۰۰ در نخستین اکرانش ۴۰ میلیون دالر فروخت و در مجموع در آمریکا فروشی ۱۳۸ میلیون دالری را ثبت کرد و در سراسر جهان ۲۷۸.۵ میلیون دالر فروخت. با این حال «شیشه» با اقبال منتقدان روبه رو نشده و در سایت راتن تومیتوز تنها ۳۶ درصد امتیاز آورده که در مقایسه با امتیاز ۷۶ درصدی «شکاف» و ۶۹ درصد «نشکن» خیلی پایینتر است. در همین حال «قسمت بالا» هم به فروش خود ادامه داده و با فروش ۱۹.۵ میلیون دالری در ۴ روز آخر هفته، جایگاه دوم را در اختیار دارد. این فلم با احتساب فروش دیروز (دوشنبه) در نهایت فروشش را به ۵۰ میلیون دالر در دو هفته رساند.
«آکوامن» هم در جایگاه سوم با فروش ۱۲.۱ میلیون دالر دیگر جای گرفته و در مجموع فروشش را از ۳۰۰ میلیون دالر در بازار داخلی آمریکا فراتر برده است. این فلم در بازار بینالمللی ۱۴.۳ میلیون دالر دیگر فروخت و مجموع فروشش را به ۱.۰۶ میلیارد دالر رساند.
در مکان چهارم انیمه جاپانی «دراگون بال سوپر: برولی» قرار گرفته که از چهارشنبه اکرانش را شروع کرد و ۷ میلیون دالر فروخت و در مجموع فروشش در چهار روز آخر هفته را به ۱۲ میلیون رسانده است. این انیمیشن با همکاری فاکس قرن بیستم بینالمللی با همکار جاپانی «تویی» ساخته شده و تاکنون با فروش ۳۲ میلیون دالری در جاپان موفق به فروشی ۵۰ میلیون دالری در بازار جهانی شده است.
یک جفت فلم متعلق به کمپانی سونی در مکان ۵ و ۶ قرار گرفتهاند که شامل «راه بازگشت یک سگ به خانه» با فروش ۹.۵ میلیون دالر دیگر در این آخر هفته و مجموع فروش ۱۱ روزه ۲۳.۷ میلیون دالری است و «اسپایدر من: در اسپایدر-ورس» نیز در ششمین هفته اکرانش ۹.۲ میلیون دالر دیگر کسب کرد و فروشش را در بازار داخلی آمریکا به ۱۶۰.۲ رساند. این فلم در بازار جهانی ۳۲۴.۸ میلیون دالر در مجموع تاکنون فروخته است.
در جوایز انجمن تهیه کنندگان آمریکا که روز یکشنبه برندگانش را شناخت این انیمیشن  بهترین انیمیشن بلند شناخته شد.