صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایشگاهی هنری با آثار آنیس واردا برپا می‌شود

نمایشگاهی هنری با آثار آنیس واردا برپا می‌شود

در نمایشگاهی هنری که همین هفته در فرانسه برگزار میشود، ۳ اثر هنری آنیس واردا که تا آخرین روزهای حیاتش مشغول آمادهسازی آنها بود به نمایش درمیآید.
به نقل از ایافپی، چند روز پیش از اینکه آنیس واردا کارگردان و هنرمند افسانهای فرانسوی متولد بلجیم در ۹۰ سالگی از دنیا برود، او مشغول انجام دادن کارهای نهایی سه اثر هنری خود بود که این هفته قرار است در قلعهای در مرکز فرانسه به نمایش در بیایند.
او که از نظر بدنی بسیار ضعیف شده بود اما مشخص بود کاملاً هیجانزده است تا بتواند آنطور که خودش گفت «هنر را با طبیعت یکپارچهسازی کند»، روز شنبه هفته قبل در یکی از آخرین مصاحبههایش به ایافپی گفت «بسیار لذت میبرم که اینجا هستم.»
اولین بخش از نمایش واردا مجموعهای از عکسها از افرادی بود که دست هم را گرفتند و فریم عکسها پر از قلبهای کوچکی بود که از سیبزمینی بریده شده بودند. او در توضیح گفت: «این عکسها کنار میز آشپزخانه من گرفته شدند. به مدت سه ماه تمام دوستهایم یک به یک میآمدند و آنجا میایستادند.»
او گفت هر لحظه این پروژه بسیار آرام و لذتبخش بود و اضافه کرد: «بیایید جرأت احساساتی بودن را داشته باشیم.»
در یک گالری دیگر درختی قرار داشت که ریشههایش در خاکهای روی زمین مشخص اما شاخههای بالاییاش قطع شده بودند. گربهای سیاه و سفید با خوشحالی بالای آن نشسته بود و اطراف را نگاه میکرد. این بخش از نمایش او که «درخت نینی» نام داشت مشابه درختی در حیاط خانه واردا در پاریس است که گربهاش نینی اغلب آنجا مینشست.
اما سومین نمایش واردا در آن قلعه از همه شجاعانهتر است؛ محوطهای بزرگ که دیوارهایش از حلقههای بازشده فلمی تشکیل شده که از زمان فلمبرداری پروژه سال ۱۹۶۴ «شادی» حفظ شدهاند. بازدیدکنندگان میتوانند از نزدیک تصاویر شفاف فلم او را نگاه کنند و در عین حال از مجموعهای از گلهای آفتابگردانی که در گلدانها رشد میکنند لذت ببرند.
این اثر که «گلخانه شادی» نام داشت سال گذشته توسط واردا برای یک گالری در پاریس خلق شد و در این نمایشگاه دوباره در معرض دید عموم قرار میگیرد.
فلمها، عکسها و اجراهای هنری واردا همیشه روی رئالیسم مستند، مسائل و مشکلات زنان و همچنین مسائل روز اجتماعی متمرکز بودند و سبک تجربی متمایز خود را داشتند. تاریخدانان فلم از آثار واردا به عنوان مهرههای اصلی توسعه موج جدید سینمای فرانسه یاد میکنند. به طور مثال، استفاده او از فلمبرداری در لوکیشنهای مختلف و بازیگران غیرحرفهای یکی از نکات اصلی بودند که او را در سینمای دهه پنجاه میلادی سینما بسیار متفاوت میساختند.
واردا در مسیر حرفهای کاری طولانی و پرافتخار خود جوایز بسیاری را از آن خود کرد که از جمله آنها میتوان به جوایز افتخاری نخل طلای کن و اسکار، یک جایزه شیر طلایی و نامزدی دریافت جایزه اسکار بهترین مستند سال اشاره کرد.
وقتی خبر درگذشت او منتشر شد، بسیاری از چهرههای نامی از او و تأثیری که روی دنیای سینما و هنر گذاشت یاد کردند.
مارتین اسکورسیزی عکسی از خودش و واردا را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و گفت شک دارد واردا هرگز در هر گوشهای از زندگی و فعالیت هنریاش از الگوی کسی پیروی کرده باشد.
او نوشت: «او تک تک قدمهای مسیرش را خودش درست کرد و در آن گام برداشت. هر یک از تصاویر دستساز خارقالعاده او که توازنی زیبا میان مستند و داستان دارند، شبیه کار هیچ فرد دیگری نیستند.»
اسکورسیزی در انتها نوشت: «آخرین بار او را چند ماه پیش دیدم و میدانست وقت زیادی برایش نمانده، برای همین میخواست از تک تک لحظهها استفاده کند و نمیخواست هیچ چیز را از دست بدهد. خیلی خوششانس هستم که او را میشناختم. به تمام فلمسازان جوان پیشنهاد میکنم کارهای واردا را تماشا کنند.»