صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

واچوفسکی‌ها به «ماتریکس ۴» فکر می‌کنند

واچوفسکی‌ها به «ماتریکس ۴» فکر می‌کنند

کارگردان «جان ویک ۳» که در معرفی این فلم این روزها فعال است، اعلام کرد لیلی و لانا واچوفسکی این روزها روی ساخت «ماتریکس۴» کار میکنند.
به نقل از کولیدر، چاد استاهلسکی کارگردان فلم سینمایی «جان ویک ۳» گفت واچوفسکیها دارند روی «ماتریکس ۴» کار میکنند.
حدود ۲ ماه پیش اخباری منتشر شد مبنیبر اینکه «ماتریکس» بازسازی میشود. اما زاک پن فلمنامهنویس خبر داد از وی خواسته شده تا برای نوشتن فلمنامه ادامهای بر «ماتریکس» همکاری کند و قصد بازسازی قسمتهای قبل این فلم در میان نیست. وی گفت میتواند در ادامه این فلم شخصیتهای دیگری نیز وجود داشته باشد. اکنون استاهلسکی ابراز امیدواری کرده ادامه «ماتریکس» چیزی در حد همان سهگانه قبلی باشد. به نظر میرسد این فلم بیش از آنکه ادامهای بر «ماتریکس» باشدٰ، فلمی در همان حال و هوای داستان اصلی باشد. کیانو ریوز بازیگر نقش اصلی «ماتریکس» پیشتر ابراز تردید کرده بود که اگر فلم دیگری از این مجموعه ساخته شود در آن بازی کند. وی همه چیز را منوط به این کرده بود که واچوفسکیها بار دیگر نویسنده و کارگردان فلم باشند.
«جان ویک ۳» با بازی کیانو ریوز ۱۷ ماه می (کمتر از یک هفته دیگر) اکران میشود و چاد استاهلسکی کارگردان فلم گفته بود اگر این فلم با اقبال روبه رو شود، قسمت چهارم را هم میسازند.