صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برای نخستین بار یک زن رئیس «افغان‌فلم» شد

برای نخستین بار یک زن رئیس «افغان‌فلم» شد

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان اعلام کرده که صحرا کریمی، فلمساز افغان به عنوان رئیس اداره افغانفلم تعیین شده است.
این نخستین باری است که یک زن به عنوان رئیس این اداره تعیین میشود.
افغانفلم اصلیترین نهاد دولتی سینمایی افغانستان است که در سال ۱۳۴۷ ایجاد شد و نقش مهمی در حمایت و تقویت سینمای افغانستان ایفا کرده است.
هرچند در سالهای گذشته این اداره بدلیل آنچه کمتوجهی دولت و نداشتن بودجه خوانده شده، فعالیت زیادی نداشته است.
نادری نادری، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان در صفحه توییتر خود نوشته: "افغانفلم، قدیمیترین شرکت دولتی فلمسازی در افغانستان از طریق یک روند شفاف صاحب نخستین رئیس زن شد. صحرا کریمی فلمساز شناخته شده افغانستان از هفته پیشرو مسئولیت این نهاد دولتی را به عهده میگیرد."
صحرا کریمی، بازیگر و فلمساز متولد ایران است که مدرک دکترای کارگردانی فلم را از دانشگاه فلم و تلویزیون اسلواکی بدست آورده.
فلمهای 'زنان پشتفرمان رانندگی'، "نسیمه، خاطرات روزانه دختری مهاجر" و "در جستجوی خیال" به کارگردانی او جوایز بینالمللی بدست آوردهاند.
انتقال آرشیوف افغانفلم به ارگ ریاست جمهوری در سال گذشته، انتقادهای زیادی از فعالان فرهنگی و فلمسازان افغان را به دنبال داشت.
آرشیو ۹۰ ساله این موسسه حاوی آثار مستند فراوانی است که از جنگهای داخلی دهه ۹۰ میلادی و حاکمیت طالبان به صورت معجزهآسا نجات یافته است.